84520. lajstromszámú szabadalom • Irógép

Megjelent 1934. évi május hó 90-én. , MAGYAR KIRÁLYI ^||jjj|||| SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 84520. SZÁM. — IX/e. OSZTÁLY. Írógép. De Satta L. György műszerész Budapest. A bejelentés napja 1922. évi január hó 14-ike. A bejelentés tárgya írógépeken való javításokra vonatkozik, amelyek a szer­kezetet egyszerűsítik és a gépet megbíz­ható működése folytán igen célszerűvé 5 teszik. í A csatolt rajzokon a találmány tárgyát, egy a javított szerkezetekkel felszerelt írógépet, egy példaképeim kiviteli alak­ban szemléltettünk. Az 10 1. ábrán a javított írógép elölnézete van feltűntetve töredékesen, részben metszve. A 2. ábrán az írógép hátulnézete látható, míg a 3. ábra az írógépet oldalnézetben metszve 15 mutatja. A 4. ábrán a betűkar központi vezető része elölnézetben, az 5. ábrán pedig ez az alkatrész oldal­nézete látható egy felemelt betűkarral. A 20 6. ábra a henger baloldali végének rész­letes metszete. A 7. ábrán végül az ismeretes rovatoló (tabulator) és a margóbeállító szerv van feltűntetve. 35 A találmány tárgyát képező írógép egyik lényeges előnye, hogy az írógép kocsihengerét, amely bizonyos hosszúságú sorok írásá.t teszi lehetővé, hosszabb ko­csihengerrel lehet felcserélni, egyszerű 80 módon és minden különösebb szakképzett­ség nélkül. E célból az (1) hengerkocsiváz (1., 2. és 3. ábra) kétoldalt (2, 2') nyúlványokkal bír, amelyek a gép (3) állványvázában ki-B5 képezett pontos furatokba betolhatok (2. ábra). Ezen kiképzés folytán a henger­kocsi a gépvázról levehető és hosszabb hengerkocsival cserélhető ki, szükség esetén, amelyen szintén (2, 2') nyúlványok vannak oly távolságban kiképezve, mint 40 az előbb használt szabványos hosszúságú kocsin. A hengerkocsit a vázon a (4, 4') csava­rok becsavarásával rögzítjük (2. ábra). A 2. ábrán az egyik (4') csavar a kocsi 45 csapján áthatolva a vázba be van csa­varva, míg a másik (4) csavart kicsava­rolt állapotban szemléltettük. A rajzokon csupán a szabványos hosz­szúságú kocsi látható és a hosszú sorok, 50 üzleti könyvkivonatok stb. írására szol­gáló hengerkocsit nem ábrázoltuk, mert egyébként az ismert kiviteltől nem tér el és csupán a (2) és (2") csapokat hordja, hogy a gépvázra a találmány értelmében 55 könnyen levehetően megerősíthető le­gyen. A hengerkocsi az írógép alsó részé­vel csupán a (6) hozószalaggal, amely az (5) rugóházra van felcsavarva, áll össze­köttetésben, úgy hogy a szalagot a kiese 60 réléskor a (4, 4') csavarok oldása előtt a kocsiról leakasztjuk és a gépváz (7) nya­kascsavarára dugjuk a (8) fölesvégét a kicserélés tartama alatt. A találmány további tárgya a henger 65 felszabadító szervére vonatkozik. Az író­gépek hengere tudvalevőleg egy fogaske­rék és egy abba kapcsolódó rugalmas ujj révén oly kapcsolatban áll, hogy soreme­lés esetén vagy pedig a henger elfordítá- 70 sakor az utóbbi mindig egész fogszámmal fordul el. Ily módon biztosítjuk az egyenlő sortávolságot. Ezen kényszer-kapcsolat létesítése, il­letve megszüntetése a találmány szerint 75 a következőképen van megoldva. A henger (1. és 6. ábra) felületén a szo­kásos (19) gumimasszával burkolt (20) fa-

Next

/
Thumbnails
Contents