84490. lajstromszámú szabadalom • Vörösréz-cink ötvözet és eljárás ennek előállítására

Megjelent 1934. évi ju nius hé 307 -én . MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 84490. SZÁM. — XVI/c. OSZTÁLY. Vörösréz- cink-ötvözet és eljárás ennek előállítására. Allgemeines Deutsches MetalAwerk G. b. H. cég Berlm-Oberschöneweide. & bejelentés napja 1922. évi szeptember 12-ike. Németországi elsőbbsége 1921. évi szeptember 21-ike. Ismeretesek 40%-on felüli cinktartalom­mal bíró vörösréz- cink-ötvözetek, melyek iiickel és mangán hozzáadása által van­nak megjavítva. Ezek az ismeretes ötvö-5 zetek azonban hidegen meg nem munkái­hatók, minthogy ehhez túlságos nagy ri­degséget mutatnak. Másrészt 40%-on aluli cinktartalommal bíró megfelelő ötvözetek a melegben mem munkáihatók meg. Sok 10 alkalmazási célra azonban a legnagyobb jelentőségű oly ötvözet létesítése, mely úgy melegben, mint hidegben jól megmun­kálható, minthogy sok ily ötvözetekből előállítandó tárgyat úgy melegen, mint 15 hidegen kell megmunkálni, hogy a végle­gesen kívánt alakot kapják. Azt találtuk, hogy úgy hidegen, mint melegen igen jól megmunkálható ily, nagyrészükben vö­rösréz- és cinktartalmú, továbbá nickel-20 és mangánhozzáadással bíró ötvözeteket állíthatunk elő, ha az ötvözetekhez bizo­nyos mennyiségben alumíniumot adunk. 2% alumínium hozzáadásánál úgy mele­gen, mint hidegen minden tekintetben 25 megfelelő ötvözetet kapunk. Az alumi­nium hozzáadásnak azonban nem szabad az összmennyiség 3% -át meghaladnia, mi­vel ekkor az ötvözet ugyancsak rideggé válik és hidegen többé meg nem munkál-30 ható. Fontos ezen ötvözetekre, hogy a cinktartalom minden körülmények között 40%-on alul maradjon. Az uj ötvözet az említett kever ék alkatrészeken kívül még mangán- és vashozzáadásokat kap. Ily 85 ötvözet például 40—55 rész vörösrézből, 3—15 rész nickelből, 1—3 rész mangánból, 1—2 rész vasból, 0.5—3 rész alumínium­ból és 40 résznél kevesebb cinkből áll. Ki­válóan jó ötvözetet kapunk 48 rész, vörös­rézből, 10 rész nickelből, 3 rész mangán- 40 ból, 2 rósz vasból, 2 rész alumíniumból és 35 rész cinkből. Előállításuk céljából először a vörös­rezet, nickelt, mangánt és vasat helyez­zük be és olvasztjuk meg, azután a cin- 45 ket adjuk hozzá, majd néhány perc múlva az alumíniumot. Az ötvözetet ru­dakká vagy közvetlenül a kívánt alakba önthetjük. Az új ötvözetben a nickeL mangán és a vas a fő szilárdsági hordo- 50 zók, míg a csekély cinktartalom és a kellő határokon belül tartott alumíniumtarta­lom a hidegen és melegen megmunkálha­tás feltételei. Az új ötvözet igen finom szemcsés struktúrával bír, igen tömör és 55 vegyi behatásokkal szemben nagy ellen­állóképességet mutat. Ezért előnyösen al­kalmazható oly használati tárgyak elő­állítására. melyek ily ellenállóképességet követelnek. 60 Szabadalmi igények: '1.Vörösréz-cinkötvözet, azáltal jellemezve, hogy a cinktartalma 40%-nál kisebb és nickel, mangán és vas mellett egészen 3%-ig alumíniumot is tartalmaz. 65 2. Az 1. igényben védett ötvözet válto­zata, azáltal jellemezve, hogy 40—55 rész vörösrézből, 3—15 rész nickelből, 1—3 rész mangánból, 1—2 rész vasból, 0.5—3 rész alumíniumból és 40 résznél 70 kevesebb cinkből áll. 3. Az 1. és 2. igényben védett ötvözet vál­tozata, azáltal jellemezve, hogy 48 rész

Next

/
Thumbnails
Contents