84483. lajstromszámú szabadalom • Fűtő- és egyben főző sütőkályha

Megjelent 1934. évi június hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BTRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 84483. SZÁM. — 11/h. OSZTÁLY. Fűtő- és egyben főző-sütő kályha. Biró János nyűg-, m. kir. postatáv. számtanácsos Pestszentlőrinc. A bejelentés napja 1921. évi október hó 12-ike. Ez a találmány azt a feladatot oldja meg, hogy az ily módom készült új, vagy átalakított kályhákon fűtéskor bármiféle ételt és italt főzhetünk, süthetünk, ami 5 a jelenlegi tüzelőanyag-inség mellett nagy megtakarítást jelent. A rajz egy négyszögletes kályhát füg­gélyes keresztmetszetben mutat. (S) sütő, (C) füstesőcsonk, (z—z) zárólemez a füst-10 vezetéknél, (g) gőzelvezetőcső, (F) főző­rekesz, (1) főzőlap, (v) és (v) vasrudacs­kák, (T) tüztér, (r) rostély, (H) hamutér. Késztítésmód a következő: egy öntött­vas (1) főzőlapot ligy veszünk körül vas-15 lemez burkolattal, hogy a főzőlap hátsó széle és a burkolat közt a kályhaűrben láng- és füstjáratul szükséges üres tér ma­radjon. A füstjáratot a rajzon a nyilak mutatják, ahol a főző rekesz hátsó fala és 20 teteje is látható. E hátsó fal és tető a bur­kolathoz hasonló erős lemezből készül és vagy a kályha burkolatához szegecselte­tik, vagy pedig a burkolathoz szegecselt vaskeretekben be- és kitolható módon ké-25 szül. A főzőrekesz két oldalát a kályha burkolata alkotja. A főzőrekesz a fejlődő ételgőzök elveze­tésére egy gőzelvezető (g) csővel látható el, mely mint a rajzon látható, a főző-30 rekesz hátsó falából indulva a (z—z) záró­lemez egy nyílásán át a füstjáratba tor­kollik. Az (1) főzőlap két oldalsó sízéle a tüztér tapaszán nyugszik, elő- és hátsó széle pe-35 dig a tapaszon keresztbe fektetett (v) és (v) vasrudaoskákon. A (S) sütő a főzőrekesz fölött keresztben fekszik, úgy, hogy a füst teljesen körül­járja, tetszés szerinti végén nyíló ajtóval ós bármely takaróktűzhelyéhez hasonló 40 módon készül és kihúzható. A főző-, tüzelő- és hamuajtók a rajz szerinti kályha elején, a sütőajtó pedig jobboldalán vannak, de ezek elhelyezése másként is kivihető, csupán az szükséges, 45 hogy a kályhaburkolatban való egymás­feletti elhelyezést betartsuk a megkívánt füstjárat létesítésére, vagyis nem szüksé­ges, hogy a főzőrekesz és a sütő egymás felett keresztben legyenek, lehetnek egy- 50 más felett párhuzamosan is. A kályha teteje lehajtott szegéllyel bír és tisztításkor levehető. A füstcsőcsonk (C) a kályha tetején, vagy pedig oldalán foglal helyet. 55 Hogy a főzőlap (1) elegendő magas­ságra essék, a kályha vagy megfelelő lá­bakkal látandó el vagy pedig a hamutér a kályha burkolatának lefelé építése által mélyítendő. 60 Szabadalmi igények: 1. Fűtő- s egyben főző-sütő-kályha, jelle­mezve azáltal, hogy a kályhaburkolat­ban a tüztér fölött egy takaréktűzhely­szerű főzőlappal bíró főzőrekesz és 65 e fölött egy rendes sütő úgy van be­építve, hogy ezeket a láng és füst körüljárhassa, miáltal a kályha nem­csak fűtésre, hanem egyben főzésre ós sütésre is használható. 70 2. Az 1. alatt igényelt kályha egy kivi­teli alakja, jellemezve azáltal, hogy a főzőrekesz gőzelvezető csővel látható el és a füstcsőcsonk vagy a kályha tetején vagy oldalán alkalmazható. 75 1 rajzlap melléklettel. Vallás nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents