84407. lajstromszámú szabadalom • Eljárás tüzelőanyagoknak frakcionált desztillálására

Megjelent 1934. évi ju nius hó 1-én . MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 84401. SZÁM. — Il/e. OSZTÁLY. Eljárás tüzelőanyagoknak frakcionált desztillálására. Dr. Landslberg- Fritz mérnök Berlin-Wilinersdorf. A bejelentés napja 1922. évi julius hó 31-ike. Tüzelőanyagoknak desztülálásánál a szükséges melegmennyiségnek hozzáveze­tése vagy azáltal történhet, hogy azt a tartályt, amelyben a tüzelőanyagok el 5 vannak helyezve, kivülről fűtjük, vagy pedig belső fűtés, vagyis a tüzelőanyagon keresztülvezetett forró gázok vagy gőzök útján való közvetlen hőátvitel segélyével. Bizonyos eljárásoknál a hőközlésnek 10 mindkét módját egymásután alkalmazzák és pedig oly módon, hogy a belső fűtést alacsony- és a külső fűtést magasabb hő­mérsékleten alkalmazzák. Ezen sorrendet különböző célokból tartják be, így pl. 15 nedves tüzelőanyagok kezelésénél, amikor a tüzelőanyagból a vizet alacsony hőmér­sékleten, belső fűtés útján űzik ki, míg a rákövetkező száraz desztilláció maga­sabb hőmérsékleten, kívülről fűtött tartá-20 lyokban megy végbe, oly célból, hogy a ezáraz lepárlásból származó gázokat ide­gen anyagok hozzákeverése nélkül kapják meg. Ugyanezt az eljárást száraz tiizelő-25 anyagoknál is lehet alkalmazni, oly cél­ból, hogy a kitermelt koksznak vagy gáz­nak bizonyos kívánatos tulajdonságok kölcsönöztessenek. A találmány értelmében ezen egymás­után következő hőközlésnél a tüzelő- 30 anyagnak alacsony hőmérsékleten végbe­menő belső fűtéséhez a külső fűtésnél ke­letkező fűtőgázoknak fáradt melegét al­kalmazzuk. Ezáltal a belső fűtés számára való külön hőforrást megtakarítjuk, úgy 35 hogy a desztillálási folyamat gazdasá­gosabbá válik. Az eljárás oly módon is foganatosít­ható, hogy a fűtőgázokat a tüzelőanya­gon való keresztülvezetés előtt azon tar- 40 tálynak falai mentén vezetjük végig, melyben a tüzelőanyagnak magasabb hőmérsékleten való száraz desztillálása végbemegy, ami által a gázok alacso­nyabb hőmérsékletet vesznek fel. 45 Szabadalmi igény: Eljárás tüzelőanyagoknak frakcionált desztillálására, melynél a tüzelőanya­gokat először forró gázok vagy gőzök útján belső fűtésnek és ezután maga- gQ sabb hőmérsékleten külső fűtésnek vetjük alá, azáltal jellemezve, hogy a belső fűtéshez a külső fűtésnek fáradt melegét alkalmazzuk. Pallas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents