84395. lajstromszámú szabadalom • Eljárás hullámos kátránylemezek előállítására

Megjelent 1934. évi jnnius hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 84395. SZÁM. — Ynr/b. OSZTÁLY. Eljárás hullámos kátrány lemezek előállítására. László Ernő oki. mérnök Budapest. A bejelentés napja 1923. évi április hó 17-ike. Az általánosan ismert, kátránnyal, vagy annak mellékterményeivel impregnált kátránylemez, mint tetőfedő anyag, dina­mikus hatásoknak kevéssé ellentálló, gyor-5 san romló, éppen ezért csak ideiglenes építményekre, harakokra, általában köny­nyű tetőszerkezetekre használják. Azon célból, hogy állandó jellegű épít­ményeket is lehessen kátránylemezzel 10 fedni, szükséges a kátránylemezt annyira ellentállóvá tenni, hogy az időjárás — szél, eső, hó stb. — káros hatásának épp úgy ellent tudjon állani, mint a többi tetőfedő anyagok. 15 Ezen feltételeket kívánja a jelen talál­mány megvalósítani és ezt azáltal éri el, hogy a lemezt hullámosan képezzük ki. Legjobban megfelelnek a félköralakú hul­lámok, kb. 2—3 hullámmagassággal, illetve 20 hullámmélységgel. Lehetnek azonban a hullámok más szabályos görbe alakjában is kiképezve. A lemezek hullámai egymás­sal párhuzamosak és használatnál a víz­folyás irányában helyeztetnek el. 25 A lemezeket két, a külső felületén hul­lámalakú 'henger segélyével formáljuk hullámosra, oly módon, hogy a sík leme­zeket a két melegíthető henger között bo­csátjuk át. Melegíteni a hengert azért 80 szükséges, hogy a lemez domború felüle­tén meg ne repedjen, illetve, hogy a le­mez nyújtása lehetővé váljék. Lehet a hullámokat a kész lemezbe épp úgy, mint már a nyers lemezbe alakítani. 85 Ha a már impregnált lemezt hullámo­mosítjuk, úgy szükségképp kell, hogy an­nak felülete finom szemű éles homokkal legyen borítva. A telítő anyagnak olyannak kell lennie, hogy olvadáspontja 50 fok Celsius, vagy 40 afelett legyen, nehogy a nyári napnak ki­téve megolvadjon. Az ilyen módon impregnált és hullámo­sított lemezek ellentállása sokszorosan felülmúlja az ugyanolyan vastagságú sík 45 lemezek ellentállását. Ezeknél teljesen mellőzhetjük az alázsaluzást, ami a nagy költségmegtakarítástól eltekintve, még azzal az előnnyel is jár, hogy minden át­alakítás nélkül bármikor kicserélhető 60 részben vagy egészben, cserép, pala, vagy más burkolatra. Nagyobb ellentállásánál fogva, kiter­jedt alkalmazást találhat tetősfedésen kí­vül favázas épületeknél, deszkaborítás he- 55 lyett; az így készített fal meszelhető, vagy mázolható. Szabadalmi igény: Kátránnyal, vagy annak melléktermé­nyeivel impregnált tetőfedésre, falbur- g0 kolásra felhasználandó lemezek vagy szalagok előállítása jellemezve azáltal, hogy azok akár nyers, akár pedig már impregnált állapotban ellentállóbbá tétel céljából felületükön félkör, ellip- 65 szis, vagy más szabályos görbe alakjá­ban kiképezett és melegíthető henge­rek között hullámossá lesznek formálva és meszelhetővé vagy mázolhatóvá té­tel céljából felületükön finom homok- 70 kai vannak borítva. Pallas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents