84381. lajstromszámú szabadalom • Kocsirúdra erősítnető etető és itató vályú

Megjelent 1934. évi június hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 84381. SZÁM. — X/e. OSZTÁLY. Kocsirúdra erősíthető etető- és itatóvályú. Kádár Gábor műszaki tisztviselő Rákospalota. A bejelentés napja 1921. évi március hó 24-ike. Jelen találmány tárgya kocsirúdra erő­síthető etető- és itatóvályú befogott lovak részére. Előnye abban áll, hogy abrakol­tatásnál a lovak nyugodtan, minden külö-5 nösebb nehézség nélkül esznek, amivel oggyütt jár az is, hogy az abrakból nem szóródik el úgyszólván semmi. Lényegében az 1-ső és 2-ik ábrából lát­ható (1) és (2) jelzésű vályúból áll, mélyet 10 a (3) jelzésű darab köt össze. Rögzítése az 1-ső ábrában felvett alakban olyképen történik, hogy a kengyelformában hajlí­tott (3) jelzésű darab felső részén a kocsi­rúdvasalás kiálló részének megfelelő ki-15 vágás van. Ily módon beakasztva, úgy hossz-, mint keresztirányú elmozdulás el­len kellőképen biztosítva van. A 2-ik áb­rában fölvett alakban pedig a (4) jelzésű kampószerűen hajlított darabokkal rög­zíthetjük. Ül> Szabadalmi igény: Kocsirúdra erősíthető etető- és itatóvályú, jellemezve azáltal, hogy a célnak meg­felelő alakkal bíró vályú alkalmasan képzett rögzítőrészek segítségével a Sá­rádra erősíthető oly módon, hogy le­csúszás vagy elmozdulás ellen kellő­képpen biztosítva legyen. 1 rajzlap melléklettel. Pallas nyomda, Bmliipe.st.

Next

/
Thumbnails
Contents