84264. lajstromszámú szabadalom • Perforált szélű és blokkozható névjegy

Megjelent 1934. évi juiiius hó 1-én. KAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BIEÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 84264. SZÁM. — Xll/d. OSZTÁLY. Perforált szélű és blokkozható névjegy. Czipott Géza bankfőtisztviselő Budapest. A bejelentés napja 1922. évi junius hó 24-ike. Jelen találmány tárgya egy, a mellékelt rajzon látható, olyan új (a) névjegy, mely a baloldali szélén egy (b) szelvénnyel van ellátva. A névjegy, mely az említett szel-5 vénnyel a (c) csatlakozási vonalnál per­forációs kiképzésű, a jobboldali (d) sza­bad szélén is (1. I. ábrát), vagy mind a há­rom (e, d, f) szabad szélén is (1. II. ábrát) perforálásból eredő csipkézettel bír. Több 0 ily névjegy egymásra téve a szelvényük­nél blokkozható. Előnyei az eddigi dobozokban szállított, kártyapapirú, drága és sima szélű név­jegyekkel szemben a következők: 5 A doboz- és a névjegytárca-megtakarítás. A vékonyabb és olcsóbb papírból való könnyű előállíthatóság. Azon kellemes használat, hogy több (pl. 25) lapját a szel­vényénél összeerősítve blokkozott (könyv-0 szerű) alakban pl. mellényzsebben is hord­hatjuk, tárcábani keresgélést nem igényel és hogy a blokkból az egyes névjegylapok csak egyszerűen kitépendők. Végül a ki­tépés utáni teljesen új, igen csinos, sym­metrikus idomok (III. és IV. ábra). 25 Szabadalmi igények: 1. Perforált szélű és blokkozható névjegy, jellemezve azáltal, hogy a jobboldali széle perforációból eredő csipkézettel bír és a baloldali szélén egy perforációs 30 vonallal csatlakozó olyan szelvénye van, melynek segélyével ezen új név­jegy több darabját egy blokkba (könyvbe) összeerősíthetjük. 2. Az első pontban igényelt találmány egy 35 kiviteli alakja, jellemezve azáltal, hogy a névjegynek a jobboldali szabad szé­lén kívül, még a felső és alsó szabad széle is perforációból eredő csipkézet­tel bír. 40 1 rajzlap melléklettel. Vallas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents