84261. lajstromszámú szabadalom • Berendezés élelmiszerkonzerveknek vegui úton való meéegítésére

Megjelent 1934. évi ju iii us hó 1-én . MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 84261. SZÁM. — XlII/d. OSZTÁLY. Berendezés élelmiszerkonzerveknek vegyi úton való melegítésére. Dr. Herczeg-h József Iv ánné Rákosszentmihály. A bejelentés napja 1922. évi november hó 22-ike. A jelen találmány oly berendezésre vo­natkozik, amelynek segélyével élelmiszer­konzervek a szabadban egyszerű és gyors eljárással tűz mellőzésével felmelegít-5 hetők. A csatolt rajzon a találmány tárgyát al­kotó konzervdoboz egy példaképem kivi­teli alakban van feltüntetve, az 1. ábrán függélyes hosszmetszetben és 0 alaprajzban. A 2. ábra a konzervdoboz másfajta kivite­lét szemlélteti, szintén hosszmetszetben és alaprajzban. A találmány szerinti konzervdoboz két 5 egymástól teljesen elválasztott részből áll, amelyek egyikében az (E) élelmiszer (hús­konzerv, főzelék, stb.) van elhelyezve, míg a másik oly (M) vegyszert tartalmaz, amely víz hozzáadása esetén hőt fejleszt. Ilyen 0 anyag gyanánt a legcélszerűbben oltatlan meszet (CaO) használunk, amely vízzel érintkezve hőt fejleszt. Az 1 .ábrán az (1) konzervdobozt a (2) doboz veszi központosán körül olyképen, 5 hogy a két bádogköpeny között a (3) hen­ger-gyűrűs tér létesül. Ez utóbbit (M) ol­tatlan mésszel töltjük ki. A konzerv fel­melegítése céljából a (2) hengerfalat vala­mely éles szerszámmal (kés, bajonet) meg-3 lékeljük és az egész dobozt vízbe tesszük. A (3) térbe beszivárgó víz az oltatlan mész­szel egyesülve hőt fejleszt és ezzel a kon­zerv tartalmát felmelegíti. A 2. ábra szerint az oltatlan mész felvé­telére szolgáló (4) tiartány az (5) konzerv- 35 dóhoz femekéihez van rögzítve. Az étel me­legítése ebben az esetbein is úgy megy végibe, amint ezt már ismertettük. A (4) tartány oldalát meglékeljük és a konzerv­dobozt vízibe állítjuk. 40 ,Szabadalmi igények: 1. Berendezés, élelmiszerkonzerveknek vegyi úton való felmelegítésére, azáltal jellemezve, hogy a konzervdoboz két egymástól elválasztott fémtartányból 45 áll, amelyek egyike oltatlan meszet vagy más oly vegyszert tartalmaz, amely vízzel érintkezve hőt fejleszt, míg a másikban az étel foglal helyet. 2. Az 1. igénypontban védett berendezés 50 konzervdobozokon, azáltal jellemezve, hogy az oltatlan mesz>et, vagy hasonló hatású vegyszert tartalmazó tartány a konzervdoboz hengeres köpenyfalát veszi körül. 55 3. Az 1. igénypontban védett berendezés konzervdobozokon, azáltal jellemezve, hogy az oltatlan meszet vagy hasonló hatású vegyszert tartalmazó tartány a konzervdoboz fenekéhez csatlakozik. go 1 rajzlap melléklettel. Vallas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents