84258. lajstromszámú szabadalom • Rugalmas talpvédő

Megjelent 1934. évi juiiius hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BIRÓSÁÖ SZABADALMI LEÍRÁS 84358. SZÁM. — I/b. OSZTÁLY. Rugalmas talpvédő. Csáka László órás Fiume. A bejelentés napja 1921. évi február hó 23-ika. A talpvédő tehát a rugalmas, vékony 20 acéllemezből készült féltalp alakú (b) ke­retből áll, melynek közepén (d) kivágá­sok vannak, melyeket (c) összekötőlécek választanak el. A 3. ábra szerinti kivi­teli alaknál, csak egyetlen nagy (e) ki- 25 vágás van. Az (f) süllyesztett lyukakba illesztetnek a facsavarok. Szabadalmi igény: Talpvédő, jellemezve a talpat alulról ke­retszerűen befedő, féltalpalakú és kö- 3 Q zéprészén kivágással, vagy kivágások­kal ellátott rugalmasan hajlékony vé­kony (b) fémlemez által, mely a talp­hoz facsavarokkal való erősítés céljá­ból süllyesztett csavarlyukakkal van 35 ellátva. 1 rajzlapmelléklettel. Jelen találmány tárgya rugalmas talp­védő, melynek az eddigi talpvédőkkel szemben előnyei a következők : egyetlen egy darabból áll, olcsón és tömegesen 5 előállítható; könnyű és rugalmas, meg­akadályozza a bőrtalpnak törését; nem csúszik, mivel a középrészeken a bőrtalp maga is érintkezik a talajjal. Lényegében a talpat alulról keretsze­.0 rűen befedő, féltalpalakú és középrészén kivágással, vagy kivágásokkal ellátott ru­galmasan hajlékony vékony fémlemezből áll, mely egyetlen darabból sajtoltatik és mely a cipőtalphoz való erősítés céljából 15 süllyesztett lyukakkal van ellátva, me­lyekbe apró facsavarok illeszkednek. 1. ábra a talpvédő alulnézetét, 2. ábra hosszmetszetét, míg 3. ábra egy második kiviteli alakot tüntet fel. Vallas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents