84257. lajstromszámú szabadalom • Berendezés kerámiai burkoló lemezek önműködő előállítására

Megjelent 1934. évi juiiiii s hó 1 -én . MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 84257. SZÁM. — XVII/lb. OSZTÁLY. gggg­­• --•• ——" I Berendezés kerámiai burkoló lemezek önműködő' eló'állítására. La Ceramique Nationale cég- Welkenraedt. A bejelentés napja 1921. évi szeptember hó 21-ike. A jelen találmány tárgya különösen a 66754. sz. szabadalomban védett berende­zés javítása az ezen berendezést képező vezérlő szerkezetek és a jókarbantartásra 5 szolgáló részek tekintetében. Az ide­tartozt ^készülékek főrészei a következők: 1. A ^zínező anyagnak az ellenformához való hozzávezetésére és a színező anyag szitálására szolgáló berendezés. .0 2. Oly berendezés, mely az ellenformát az említett szitáló berendezés alá vezeti és az ellenformát, miután azon a színező anyag bizonyos mennyisége áthatolt, A'isszafelé mozgatja azon célból, hogy a 5 felesleges mennyiségű színező anyagtól megszabadítsa. 3. Oly berendezés, mely az előállítási folyamat végén a kész burkoló lemezt a köralakú asztalról felemeli, hogy azt egy 0 a raktárba vezető szállító berendezésre helyezze. A jelen találmány vonatkozik a fent részletezett berendezésekre. A szitáló berendezés, mely a _ színező 5 anyagot az ellenformá.ra ejti, a szita által hordott tömeg hirtelen elmozdulásai által rázatik meg, mely elmozdulásokat a jelen találmány értelmében nyomás alatt álló folyadék, pl. nyomólevegő segítségével lé-0 tesítjük. Ezenkívül azon célból, hogy az ellenformára a burkolólemezen létesítendő héj vastagságához képest a színező-anyag­ból egy meghatározott mennyiséget bo­csáthassunk, a jelen találmány értelmében 5 a szita által hordott, említett tömeg­nek az időegységben végzett hirte­len elmozdulásainak számát szabályozzuk, még pedig a szitáló készülékhez Arezető ve­zetékben elrendezett szelep vagy csap be-0 állítása által. Ami már most azon berendezést illeti, mely az ellenformának vízszintes irányú elmozdulásait és visszamozgását vezérli az ellenformának a szita alatt levő helyzeté­től egészen addig a helyig, amelyben az 45 ellenformának a felesleges mennyiségű színező anyag eltávolítása céljából meg kell fordulnia, a jelen találmány értelmé­ben ezen elmozdulásokat oly dugattyú segítségével létesítjük, mely nyomófolya 50 dék behatása alatt áll és az ellenformát a dugattyú irányában elrendezett két csú­szóvezetéken löki tovább. Hogy az ellenforma azon rövid idő alatt, mely az ellenformába töltendő alkalmas 55 mennyiségű színező anyag beszitálására szükséges, rögzíttessék, hogy továbbá az cllenforma az asztal felett helyet foglaló formához közelíttessék, a találmány értel­mében az ellenformát lesüllyesztjük az- 60 által, hogy az ellenformán levő két csap a csúszóvezeték alsó részén kiképezett ro­vatékba ágyazódik. Ha az említett forma a meghatározott mennyiségű színező anyagot felvette, az 65 ellenformát ki kell emelni az említett ro­vatékokból, hogy útját folytathassa. Ezen kiemelést két alkalmas emeltyű végzi, mely emeltyűk vége a kellő pillanatban az ellenforma alá nyúl, hogy azt felemelje. 70 A kész burkoló lemeznek a köralakú asz­talról való felemelésére, hogy a burkoló lemez egy kiürítő szállító műre helyeztes­sék, a jelen találmány értelmében az egyik oldala körül bizonyos szögben ki- 75 lengő keretet alkalmazunk, amelyen a burkoló lemezt felemelő pofák vannak el­rendezve, melyek elmozdulását bizonyos időpontokban olvan ütközők idézik elő, melyek ezen célból az említett pofákkal 80

Next

/
Thumbnails
Contents