84080. lajstromszámú szabadalom • Fordítókorong megosztott főtartókkal

Megjelent 1934. évi junius hó 336-én. MAGYAR KIRÁLY! jHHHL SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 84080. SZÁM. — Va/1. OSZTÁLY. Fordítókorong megosztott fő tartókkal. Spojené strojirny akcióvá spoleénost dfive Skoda, Ruston, Bromovsky a Ringhoffer cég1 Prága-Smichov. A bejelentés napja 1921. évi augusztus hó 12-ike. Csehszlovákiai elsőbbsége 1920. évi augusztus hó 12-ike. A találmányt fordítókorong képezi kö­zépen megosztott főtartókkal, ami által egyszerű és célszerű csuklóskapcsolatot, valamint a két fordítőkorongrész közép-5 ágyazását érjük el, ahol is a haránttartók forgatónyomatéka célszerű módon felfo­gatik. A mellékelt rajzon egy megosztott fő­tartókkal bíró fordítókorong példakép vett 10 foganatosítási alakjában van feltüntetve és pedig az 1. ábra a fordítókorong közepén át vett keresztmetszet, a 2. ábra ennek felülnézete, a 15 3. ábra a főtartón át vett metszet a for­dítókoTong hossztengelyén keresztül. A (3) haránttartók (4, 5) és (15) csukló­szemekkel (16) karimákkal, valamint a főtartókba beeresztett (17) toldatokkal 20 vannak ellátva és a főtartók egymás felé néző végeinek összeköttetésére szolgál­nak. A (6) csuklócsapszegen (7) támasz­görgők és a (11) nyomócsavar anyja gya­nánt szolgáló (10) tartókengyel vannak 25 elrendezve. A (6) csapszegek bevezetésére, illetve kiemelésére a főtartók belső végéi félköralakú kivágásokkal vannak ellátva. A (7) támaszgörgők és a görgőket alátá­masztó (2) koszorú között a (11) nyomó-30 csavar segélyével beállítható megfelelő mozgási tér van kiképezve, miáltal a rész­arányosán megterhelt fordítókorong for­gásánál elkerüljük a görgők felfekvését s így súrlódási ellenállások fellépését. 35 A támaszgörgők előnyösen véletlenül fel­lépő vízszintes erők (pl. szélterhelések) felfogására szolgálnak, mikor is csak egy-egy görgő kerül felfekvésre. Ennek az elrendezésnek előnye, hogy a közép­ágyazásra eső összes (függőleges) ter- i0 helést a (12, 13), illetve (18) talpcsap­ágyak egyedül felfogják, ami a súrlódási ellenállások csökkentésével jár. Ezáltal a csuklókapcsolat célszerű kihasználása mellett lehetővé tesszük egy egyszerű és 45 olcsó iencseszerű (12, 13) talpcsapágynak vagy egy csekély méretű normális (18) golyós csapágynak alkalmazását. A ha­ranttartók súlyos tengelyek módjára kör­alakú, illetve gyűrűalakú keresztmetszet- 50 ben készülnek, úgy, hogy az anyagnak előnyös kihasználását érjük el, a forgató­nyomaték felvételénél. A keresztmetszet azonban sokszögű is lehet és pedig tömör vagy üreges. Valamennyi (4, 5) és (15) 55 csuklószem a (14) vezeték ós a (16) kari­mák, esetleg a (17) toldatok is a főtartók­kal szilárd egészet képeznek. A haránt­tartólcnak a főtartókkal való összekötte­tése azért célszerű és egyszerű, mivel az 60 egyes főtartók függőleges középtengelyé­ben ható és a haránttartókra átviendő erőket egyedül a beeresztett (17) toldatok veszik fel úgy, hogy a (16) karimák és az összekötő csavarok (vagy szegecsek) lé- 65 nyegóben csakis a forgató nyomatékokat viszik át. Ezáltal a középső összeköttetés az egyebekben egyszerű kiképzés dacára a szükséges merevséget kapja. A találmány szerinti fordítókorong 70 gyors és könnyű szerelést, valamint a (12, 13) vagy (18) főtalpesapágy megvizsgálá­sát teszi lehetővé anélkül, hogy a főtartó­kat vagy egyéb részeket alátámasztani, emelni vagy leszerelni kellene. Ezen célra 75 elégséges, ha a (11) nyoinócsavart részben meglazítjuk és a (10) tartókengyelt oldalt kilendítjük, illetve az (m) közbenső téren

Next

/
Thumbnails
Contents