84026. lajstromszámú szabadalom • Eljárás anyarozskészítmények előállítására

_ 2 — drogának vizes szuszpenzió ját a kémiai tisztítás előtt erjedésnek vetjük alá. Az erjedés bizonyos idő (kb. 12 óra) múlva önként beáll, minthogy azt nyilván oly 5 mikroorganizmus idézi elő, amelyet maga az anyarozs tartamaz és körülbelül 3—5 napig tart; közben igen dús a szénsav­képződés. A kezdetben sötét oldat világo­sabb lesz és felületre hajtott drógaré-10 szeesikék leülepednek. Eközben az oldat ható ereje és evvel párhuzamosan kolori­metriai értéke lényegesen növekszik, míg a színező ós más értéktelen mel-lékanya­gok eltűnnek, illetőleg kicsapódnak. 15 Az oldatot ezután további tisztítás vé­gett célszerűen maró mésszel kezeljük és a szürletet a mésztől megszabadítjuk, pl. ammoniumkarbonát hozzáadásával. Mi­után az, oldatot lehetőleg óvatosan szörp-20 sűrűségre bepárologtatunk, 90%-os alko­hollal legcélszerűbben metilalkohollal el­egyítjük, miközben ismét kenőcsszerű és értéktelen mellékanyagok válnak ki. Az alkoholos oldatnak vákuumban való be-25 párologtatásánál visszamaradó világos­barna szörp vízben oldható. Ennél az előállítási módnál a hatékony anyagból semmi sem vész kárba. Ajánlották már (D. R. P. 175590 és 30 175591) vizes anyarozskivonatoknak •— előzetes erjesztés nélkül — telített barit­oldattal való kicsapását, a fölös baritnak szénsavval való eltávolítását, a szürlet­nek szörpsűrűségre való be-párologtatását 35 és a maradéknak forró abszolút alkohollal vaíló extrahálását. Az alkoholos oldatból a bepárlásnál kristályokat kapunk, ame­lyek további tisztítás után fehér kristá­lyos port alkotnak. Az így előállított ké-40 szítményt a gyakorlat, mint teljesen ha­tástalant, elvetette. Az újonnan felfede­zett kolorimetriás vizsgálati módszer le­hetővé tette ezen előállítási mód hiányai­nak megállapítását. Sajátságos módon 45 ugyanis, a maró mésszel ellentétben, a barit a hatékony anyagoknak tetemes ré­szét kicsapja. Ezenfelül az abszolút alko­hollal való kezelés szintén csökkenti a ha­tékonyságot, míg a 90%-os alkohol, külö­nösen a metilalkohol a készítményt egy- 50 általán nem rontja. Foganatosítási példa: 1000 g. drógát megőrölünk, 10 1. vízzel elkeverünk és 37°-on tenyésztő szekrény­ben állni hagyunk. 12—24 óra múlva meg- 55 indul az erjedés és 2—5 nap múlva be van fejezve. Ezután 200 g. maró meszet ol­tunk meg és pépesalakban hozzáadjuk. Jó elkeverés után, a most már világos­sárgás színű oldatot leszűrjük és 150 g. 60 ammoniumkarbonáttal elegyítjük. A ki­váló kalciumkarbonát iszapot leszűrjük és a szürletet alcsony hőmérsékleten 1 l-re besűrítjük. A sárga szörpöt ezután 10 ]. metilalkohollal ,(90%) elkeverjük a szem- 65 esés csapadékról leszűrjük és a szürletet vákuumban bepároljuk. A visszamaradt szörpöt vízben föloldjuk, mikoris bor­sárga oldatot kapunk, melyet megfelelő felhígítás után kolorimetriai i'iton be- 70 állítunk. Szabadalmi igények: 1. Eljárás anyarozskészítmények előállí­tására, jellemezve azáltal, -hogy a se­cale cornutumból kapott készítménye- 75 ket lúgos oldatban való íoszfor-wol­frámsavreakció alapján kolorimetriai úton állandó hatásúra állítjuk be. 2. Eljárás az 1. igény szerinti nagy ha­tású anyarozskészítmények előállítá- 80 sár a, jellemezve azáltal, hogy a dró­gának vizes szuszpenzióját (kb. 35— 36° C-on) erjedésnek vetjük alá. 3. Eljárás anyarozskészítmények előállí­tására, jellemezve azáltal, hogy a cél- 85 szerűen erjesztéssel előkezelt vizes ki­vonatot maró mésszel tisztítjuk és a fölös mésztől (pl. ammoniumkarbonát­tal) megszabadítjuk. I'iillas nyomda, Buiinpest.

Next

/
Thumbnails
Contents