83987. lajstromszámú szabadalom • Berendezés pergettyűs ürítőknél a pergettyűszivattyúknál a szivattyúzás meggátlására

Megjelent 1934. évi junius hó 15-én. ÜAGYAR KIRÁLYI ^^^^ S/.AIWHALMI HIRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 83987. SZÁM. — XXI/c. OSZTÁLY. Berendezés pergettyüsürítőknél és pergettyüszivattyuknál a szivattyúzás meggátlására. Erste Brüimer Maschinen-Fabriks-Gresellschaft cég: Brüiiii. A bejelentés napja 1920. évi november hó 11-ike. Csehszlovákiai elsőbbsége 1920. évi augusztus hó 3-ika. Pörgettyűs sűrítők (turbókompresszorok és fúvók), valamint pergettyűs szivattyúk azon tulajdonsággal bírnak, hogy mihelyt úgynevezett jellegvonaluk (Kennlinie) 5 legmagasabb pontjának közelében dolgoz­nak az úgynevezett „szivattyúzás" áll be. Az e mellett fellépő örvénylések folytán rázkodtatások keletkeznek, azonkívül az erőí'elvétel labilis, illetve kőt érték között 10 ingadozik és a „szivattyúzás" szakaszában nem ad állandó értéket. Ennek oka a sűrítő jellegvonal alakjában található, mert ezen alak mellett bizonyos körülmények között valamely ellennyomáshoz két egymástól 15 teljesen különböző szállítómennyiség tar­tozik, ami ennek megfelelően két egymás­tól nagy mértékben eltérő erőfelvételt eredményez. Hogy ezen a gyakorlatban igen zavaró jelenség megakadályoztassék, 20 illetve csökkentessék, eddig három mód­szer használtatik. 1. A forgásszámnak változtatása a szi­vattyúzás szakaszának közelében, miáltal a jellegvonal emeltetik. 25 2. Valamely vezetékbe való „lefuvatás" révén, miáltal a haszonnyomás fokozásával az összellenállás sülyed, úgy hogy a sűrítő és szivattyúzás szakaszától nagyobb távol­ságban dolgozik. 80 3. A szívóvezeték fojtása által, úgy hogy csökkentett szállított mennyiség mellett a jellegvonal eltolatik. A találmány célja az említett „szivattyú­zást" két sűrítő jellegvonalnak összevágása 85 útján megakadályozni, illetve ezáltal a szi­vattyúzás szakaszát a jellegvonal zérus­pontja felé megfelelően eltolni. Mellékelt rajz 1. ábráján (I) egy normá­lis többlépcsős sűrítőt jelez, melynek (a) a jellegvonala (2. ábra). A sűrítő tengelyére 40 az egylépcsős (II) pergettyűs sűrítő van erősítve, mely az előbbitől egy fal és (d) labyrinttömítés által el van választva. A (II) sűrítő jellegvonala olykép van meg­határozva, hogy az (I) sűrítőből szállított 45 közeg bizonyos mértékben még tovább sű­ríttetik és a jellegvonal (b) vonal alakját kapja (2. ábra). Normális üzem mellett a (II) sűrítő nyomótere az (I) sűrítő szívócsővel (vl) 50 tolattyú révén van összekötve, míg (v3) szelep zárva van. Emellett csak a labyrint­tömítésen keresztül csekély mennyiségű levegő szállíttatik, úgy hogy az erőszük­séglet igen csekély. A (v4) tolattyú nyitott, 55 a (v2) tolattyú zárva.van és az (I) sűrítő normálisan dolgozik. Midőn a sűrítő a „szivattyúzás" szakasza közelében dolgozik, akkor a (v2) és (v3) tolattyúk megnyittatnak és (vl) és (v4) 60 tolattyúk záratnak. Az (I) sűrítő által szál­lított közeg a (II) sűrítőben utánsűríttetik, miáltal az (I) sűrítőjellegvonala olykép emeltetik, hogy az eredeti szivattyúzás szakaszában mindkét sűrítő jellegvonalá- 65 nak egybevágása folytán (b) vonalba megy át (2. ábra). Ezáltal a „szivattyúzás" meggátolatatik. Szabadalmi igények: 1. Berendezés pergettyűsűrítőknek és per- 70 gettyűszivattyúknál a „szivattyúzás" meggátlására, azáltal jellemezve, hogy a veszélyes munkaszakaszban a már sűrített közeg a fősűrítőtengelyére erő-

Next

/
Thumbnails
Contents