83974. lajstromszámú szabadalom • Harisnyaszár és harisnyafej

Megjelent 1934. éri junius hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 83974, SZÁM. — S/h. OSZTÁLY. Harisnyaszár és harisnyafej. Xantus Dávid miniszteri számellenőr Budapest. A bejelentés napja 1921. évi julius hó il-ike. A találmány tárgyát tevő harisnyaszár és harisnyafej előállítása harisnyakötőgé­pen vagy kézzel kötőtű segítségével ugyan­olyan módon történik, mint a rendes ha-5 risnyáé. A mellékelt rajzon a találmány tárgyá­nak három foganatosítási alakja van be­mutatva. Az 1. ábra szerinti kiviteli alak­nál a lábszárvédőszerű (1) felsőrészt és a 10 rajzon vonalkázással jelölt (3) fejet két külön darabban kell kötni. A harisnya^ szár (2) boka részét szűkre kell kötni, hogy a (3) fej szintén szűkre kötött felsőd részét erősen a lábszárhoz szorítsa úgy. 15 hogy az le ne csúszhasson. ) A 2. és 3. ábrákban bemutatott (5, 6) harisnyafejeket a rendes harisnyára kell ráhúzni, hogy ezáltal a harisnyát meg­védjük. Előállításuk az előbb megjelölt 20 módon történik. Az 1. ábrában bemutatott harisnyaszár és harisnyafej új volta és célszerű volta a következőkben áll: • a) a férfiak a rövid alsónadrághoz szűk-25 séges hosszú harisnyát költséges volta miatt kevésbé hordják. A szegényebbsorsú, dei jól öltözni óhajtó férfiak igényeinek ki­elégítését célozza ez a találmány. Egy ha­risnyaszár ugyanis hosszú időre elegendő.^ nem szakad el oly könnyen, mint az erő- 30 sebb igénybevételnek kitett harisnya és nem is kerül annyiba, mert kevés anyag kell hozzá. b) A harisnyaszár higiénikus előnye a rövid alsónadrág mellett csupaszon ma- 35 radt lábszár megvédése az utca porától stb. A 2. és 3. ábrákban bemutatott harisnya­fejvédők új és hasznos voltát maguk a rajzok magyarázzák. A rossz, lyukas ha- 40 risnyát nem kell eldobni, vagy megfejel­tetni, hanem veszünk egy kész harisnya­fejvédőt, mely lyukas harisnyánál a fejet pótolja, újnál pedijg a fejet megvédi. Sokba nem kerül, miivel kevés anyag és kevés 45 munka kell hozzá. A 2. és 3. ábra sze­rinti minták között a különbség az, hogy míg az előbbi kivágott félcipőhöz való, addig az utóbbi egész cipőhöz. Mind a három minta a gyakorlatban 50 eddig is bevált. Szabadalmi igény: Harisnyaszár és harisnyafej jellemezve az­iáltal, hogy a magas szárharisnyák szár és fejrésze, valamint a régi harisnya 55 megvédését szolgáló fejvédő külön da­rabban van. 1 rajzlap melléklettel. Pallas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents