83958. lajstromszámú szabadalom • Kettős működésű szivattyú

Megjelent 1934. évi jú nius hó 15-én . JIAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 83958. SZÁM. — XXI/c. OSZTÁLY. Kettős működésű szivattyú. Volkmer Frantisek mérnök Ilychiiov. A bejelentés napja 1922. évi julius hó 14-ike. Csehszlovákiai elsőbbsége 1921. évi julias hó 16-ika. Az eddig ismeretes kisebbméretű kettős működésű szivattyúknak hátránya, hogy a szívó- és nyomóvezetéket lezáró szívó-, il­letve nyomószelepek kevéssé hozzáférhe-5 tök s szükségessé váló javítások esetén a csővezeték megfelelő részét szét kell szedni, ami a szelepek ellenőrzését is rendkívül megnehezíti. Ezen hátrányokat szünteti meg a csatolt 10 rajzon példaképpen feltüntetett találmány szerinti kettős működésű szivattyú. A ta­lálmány lényege abban áll, hogy az (1, 2) szívó- és nyomószelepek egy közös (3) kamrában vannak elrendezve, melyet ol­dalt a centrális (4) csavar áltál rögzíthető 15 fedéllel lehet elzárni. A szívó-, il'lietve nyo­móvezeték úgy nyílik a (3) kamrába, hogy nem áll a fediél útjában, ami a szelepek könnyű ellenőrzését és javítását teszi le­hetővé. 20 Szabadalmi igény: Kettős működésű szivattyú, melyet az jel­lemez, hogy az (1, 2) szívó- és nyomó­szelepek egy közös (3) kamrában foglal­nák helyet, mely egy centrális csavarral 25 rögzíthető, oldialt elrendezett fedéllel zárható el. 1 rajzlap melléklettel. t'allas nyomda, Budapest,

Next

/
Thumbnails
Contents