83926. lajstromszámú szabadalom • Harangszigetelők közbeiktatásával forgathatóan ágyazott tartókar villamos vezetékekhez

Megjelent 1934. évi június hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 83926. SZÁM. — Vll/G. OSZTÁLY. Harangszigetelők közbeiktatásával forgathatóan ágyazott tartókar villamos vezetékekhez. Mag-yar Síemens-Schuckert Művek Villamossági Részvénytársaság: Budapest. A bejelentés napja 1920. évi október hó 11-ike. Németországi elsőbbsége 1920. évi február hó25-ike. A találmány tárgyát harangszigetelők közbeiktatásával forgathatóan ágyazott vezetéktartókar képezi, amelyen láncfel­függesztésű munkavezeték tartókötelének rögzítésére szolgáló szigetelő van elren­dezve. A vezetéktartó karra, továbbá még egy szigetelő révén a munkavezeték meg­erősítére szolgáló támrúd is van rögzítve. Valamennyi szigetelő szerkezete egyforma. A mellékelt rajzon a találmány egy ki­viteli példáját oldalnézetben tüntettük fel. A tartókar támaszait (a) és (b)-vel jelöl­tük. Az (f) oszlopon a (c, d) szigetelők van­nak ágyazva. Az (a) vízszintes rúdon a (h) tartókötél részére szolgáló (g) szigetelő van felerősítve; a (d) szigetelőn továbbá az (i) szigetelő van elrendezve, amely az (m) munkavezeték kifeszítésére szolgáló (k) tartórudat hordja. A merevítőszerkezet, valamint a (k) támasztórúd forgócsuklóinak kiképezése, továbbá az (i) szigetelőnek különleges meg­erősítése a találmány tárgyát nem érinti, azonban nagyon fontos, hogy valamennyi 25 használt szigetelőnek szerkezete egyforma és hogy a földdel szemben mindenütt két­szeres szigetelést alkalmazzunk. Szabadalmi igények: 1. Harangszigetelök közbeiktatásával ki- 30 képzett forgathatólag ágyazott tartó­kar villamos vezetékek felfüggeszté­sére, jellemezve a tartókaron elrende­zett és a láncfelfiiggesztésű munkaveze­ték hordkötelének rögzítésére szolgáló 35 szigetelő és egy második szigetelőbe ágyazott és a munkavezeték tartására szolgáló keresztirányú támrúddal, miál­tal valamennyi vezeték és a föld közé két-két szigetelő van közbeiktatva. 40 2. Az 1. igénypontban védett tartókar egy kiviteli alakja, jellemezve azáltal, hogy az összes alkalmazott szigetelők egy­másközt egyenlőek. 1 rajzlap melléklottel. t'allas nyomda, Budapest,

Next

/
Thumbnails
Contents