83913. lajstromszámú szabadalom • Légi járművé átalakítható háromkerekű mótorkerék

Megjelent 1934. évi juniits Utó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI AHP SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 83913. SZÁM. — Y/II. OSZTÁLY. Légi járművé átalakítható háromkerekű motorkerék. Raucli Adolf tehenészeti segéd és Xenendorf Willi irodasegéd Xeumark. A bejelentés napja 1921. évi április hó 28-ika. Jelen találmány tárgya légi járművé átalakítható háromkerekű motorkerék­pár, mely egyaránt használható repü­lésre, valamint a földön való továbbhala- 5 dúsra. Utóbbi esetben a repülő felületek összehajthatok, úgy, hogy a gép csak kis helyet vesz igénybe. A rajzon 1. ábra ezen járműnk oldalnézetét, 10 2. ábra pedig felülnézetét mutatja. A járműnek (n) beszállóhellyel és (m) védőburkolattal ellátott (1) szekrénye van, melyhez a (k) hátsó kerekeket hordó (i) tengeD- (o) csapágyakkal van erősítve. A 15 járműszekrénynek mellső részéhez (F) tartórudakkal a (E) villacsapágy van erő­sítve, melyben a (G) kormányrúddal (B) csapággyal és (H) mellső kerékkel felsze­relt (I)) villa van forgathatóan ágyazva. 20 A (D) villának (K, A) rúdnyúlványaira van ,a (a) hajtómotor erősítve, melynek (c) tengelyén ül elől a (b) légcsavar; a (c) tengely hátsó végén (e) szíjtárcsa és (d) kéziforgattyú van. Az (e) szíjtárcsa a (g, 25 h) vezetőkorongokon át futó (f) szíj útján van az (i) hátsó keréktengellyel össze­kötve. A járműszekrény hátsó részén van a (p) oldalkormány, melynek (p’) része csuklópántok körül mozgatható. A (q) 80 magassági kormányok oldalt vannak és ugyancsak (q’) állítható részekkel vannak felszerelve, míg mindkét teljes magassági kormány, a vízszintes tengelyű (x) csap­ágyak körül függélyes síkba, a jármü- 35 szekrény mellé beforgatható. A járműszekrény mellső részén (v) tar­melynok a (t) helyeken csakis hátrafelé mozgékony csuklópontjai vannak, míg 40 ezen tengelynek nyúlványaira vannak az (11) hordfeliiletek erősítve. Ezen hord­­felületeken (w) emelőkarokkal felszerelt (y) csapágygyűrűk vannak. A (w) karok a (z) vezetőcsapágyakon át a járműszek- 45 rény belsejébe nyúlnak. A (av) karoknak a járműszekrénybe való behúzása által az (u) hordfeliiletek az 1. ábrán feltüntetett pontozott helyzetbe befordíthatok az (1) járműszekrény mellé. A hordfeliiletek. 50 valamint kormányfelületek a jármű­­szekrény belsejéből ismert módon állít­hatók el. Földön való haladáskor a (q, q’) és (11, u’) felületeket függélyes síkba be­­forgatjuk az (1) járműszekrény mellé. 55 míg repülés céljaira az L, 2. ábrákon fel­tüntetett nagyjában vízszintes helyzetbe hozzuk ezen felületeket. A (av) rúd az (y) csapágygyűrűhöz csuklósán van erősítve. Mivel másfelől az (u) hordfeliilet a (r) 60 tengelyhez a (t) csuklóval van hozzáerő­sítve, akkor ha a (w) rudat a (z) vezető­­csapágyon át a járműszekrény belsejébe behúzzuk, az (u) hordfeliilet önműködően függélyes síkba fordul és hozzásimul a 65 járműszekrény oldalfelületeihez. A jármű tetszőleges átkapcsolóberendezésekkel sze­relhető fel, melyek lehetővé teszik a haj­tócsavarnak és hátsó íütótengelynek egy­idejűleg vagy váltakozva való meghajtó.- 70 sát. A (d) forgattyú, az (a) motor indítá­sára szolgál. Szabadalmi igények: tórudakkal megerősített (s) csapágyak- 1. Légi járművé átalakítható három­ban (r) tengely van lenglietően ágyazva, kerekű motorkerék, jellemezve azáltal, 75

Next

/
Thumbnails
Contents