83907. lajstromszámú szabadalom • Időjárásnak ellenálló másoló-anyag

Megjelent 1934. évi jnnius hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 83907. SZÁM. — VlII/e. OSZTÁLY. Az időjárásnak ellenálló mázolóanyag. N. Rella & Neffe cég Wien, mint a Dr. Plőnnis & Co. berlin-friedonaui cég- jogutódja. & bejelentés napja 1920. évi junius hó 18-ika. Németországi elsőbbságe 1916. évi szeptember hó 16-ika. A találmányt oly oldatok képezik, me­lyek tetszőleges anyagok, különösen fa, vas és más fémek, továbbá cement- és egyéb habarcsvakolat, valamint anyag má­zolására alkalmasak.. A találmány értelmében kálivízüveget meghatározott mennyiségű kálilúggal ke­verünk és a keverékhez ezenkívül krétát vagy hasonló tulajdonságú anyagot, pl. magnéziát adunk. A keverék meglehető­sein hosszá ideig hígfolyós és kenhető ma­rad. A keverékhez oly anyagokat is ad­hatunk, melyek úgy, mint pl. a földfesté­kek színezően. hatnak vagy töltőanyagok­ként szerepeinek. A leírt oldatok első­sorban kitűnő mázolóíestékek, melyek mindennemű anyagok mázolására alkal­masak, az időjárás változásainak nagy mértékben ellenállnak, továbbá magas hő­fokok és folyadékdk, pl. savak hatásával 20 szemben nagyobb ellenállást tanúsítanak, mint az ismert mázolószerek. Az ilyen mázolóanyag előállításánál pl. úgy járunk el, hogy kereskedelmi kálivíz­üvegoldathoz SOo/o-os, kálilúgból 2—5°/o-ot 25 és 5<>/o vagy ennél több iszapolt krétát adunk. Szabadalmi igény: Az időjárásnak ellenálló mázolóanyag, az­által jellemezve, hogy kötőanyagként 30 kálivízüveget tartalmaz, melyhez _ kis mennyiségű marókáli, továbbá szénsa­vas kalcium, magnézia vagy hasonló hatású anyagok vannak keverve. Pallas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents