83902. lajstromszámú szabadalom • Dugaszolási eljárás, mely rugalmas dugóanyaggal elzárt tartályok dugóhúzónélküli kinyitását lehetővé teszi

Megjelent 1934. évi jnn ius hó 15-én . MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 83902. SZÁM. — XVTI/f. OSZTÁLY. Dugaszolási eljárás, mely rugalmas dugóanyaggal elzárt tartályok dugóhúzónélküli kinyitását lehetővé teszi. Nessel Vilmos nyűg*, ezredes Budapest. A bejelentés napja 1922. évi október hó 27-ike. Az eddigi szokás szerint a ledugaszolt palackból stb. a dugó oly módon lesz el­távolítva, hogy dugóhúzóval a dugót megfúrjuk és a megfúrt dugót a dugó-5 húzó segítségével az üveghői stb. kihúz­zuk. Ezen módszer nagy hátránya, hogy kü­lön dugóhúzót kell kéznél tartani, to­vábbá, hogy a dugóhúzó csavarmenetei a 10 dugót oly méryben sértik meg, hogy ez további használatra legtöbb esetben- al­kalmatlan. Jelen találmány lényege, hogy a duga­szolásnál egy lapos szalagot helyezünk 15 a dugó alá, mely a dugó beszorításánál a dugó oldalához simul és melynek két vége a tartályból kimarad. Ha ezen szalag végeit összekötjük, a dugót a tartályból vagy pusztakézzel, 20 vagy akármilyen más nem éles felületű, tárgy segítségével (kés nyelével, írómnál stb.) könnyen eltávolíthatjuk és ezenfelül a dugót nem sértjük meg, úgy hogy ez további használatra alkalmas marad. 25 A mellékelt rajzon a találmány egy ki­viteli módja van bemutatva és pedig: 1. ábra egy palackba helyezett dugó alája dugaszolt szalaggal, 2. ábra a palackból, a szalag segítségé­vel félig kihúzott dugó. 30 Hogy a tartályból — ha folyadékot tartalmaz — ez ki ne szivárogjon, a szala­got esetleg viaszkkal vagy más oly anyaggal impregnálhatjuk, mely a folya­dék által nem lesz megtámadva. 35 A szalag bármely simulékony anyag­ból, mely megfelelő ellenállóképességgel bír, előállítható és nem mélyen dugaszolt tartályoknál egy fonálból is állhat. Szabadalmi igény: 40 Dugaszolási eljárás tartályok elzárásánál, jellemezve azáltal, hogy a dugaszolás­nál egy simulékony anyagból készült szalagot vagy fonalat helyezünk a dugó alá, melynek segítségével a du- 45 gót a szokásos dugóhúzó- alkalmazása nélkül a tartályból eltávolíthatjuk anélkül, hogy a dugót megsértjük. 1 rajzlap melléklettel. Pallas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents