83828. lajstromszámú szabadalom • Eljárás a benzilassinkarbolsavak aralkiesztereinek előállíttására

Megjelent 1934. évi junius hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 83828. SZÁM. — IYH/1. OSZTÁLY. Eljárás a benzilaminkarbonsavak aralkilestereinek előállítására. F. Hoffmann-La Roche & Co. Aktiengesellschaft césr Basel (Svájc). A bejelentés napja 1921. évi december hó 31-ike. Svájci elsőbbsége 1921. évi február hó 24-ike. Azt találtuk, hogy a benzilaminkarbon­savaknak aralkilesterei, pl. a p-dietil- és a p-dimetil-aminometil-benzoesavbenzilester ellentétben a benzilaminkarbonsavaknak 5 ismert alkilestereivel (lásd Liebig's Anna­len der Chemie, 310. kötet, 1900. évf. 205. oldal), melyeknek érzéstelenítő hatása alig észlelhető, helyi és vezetési érzéstelenítő képességgel rendelkeznek és hatásukban 10 a kokainnal és novokainnal egyenérté­kűek. Ezenfelül az említett alkilesterek­nek, hasonlóan a papaverinhez, az a képes­ségük van, hogy görcsösen összehúzódott szervek feszültségét megszüntetik. 15 A benzilaminkarbonsavak aralkileste­reinek előállításánál úgy járunk el, hogy a halogénmetilbenzoesavak aralkilestereit aminekkel kezeljük vagy a benzilamin­karbonsavak halogenidjeire aralkilalkoho-20 lókat hagyunk behatni. A benzilaminkarbonsavnak aralkiles­terei szépen kristályosodó, vízben könnyen oldódó sókat képeznek, melyeknek vizes oldatai elszappanosodás bekövetkezte nél-25 kül huzamosabb ideig hevíthetők. A kapott vegyületek terápiai alkalma­zásra találnak. 1. Példa: 20 rész p-brómmetilbenzoesavbenziles­tert, melynek olvadáspontja 62° és melyet ;-ÍO azáltal állítunk elő, hogy p-cianbenzilklo­ridot brómhidrogéimel huzamosabb ideig hevítünk, a kapott p-brómmetilbenzoe­savat (mely alkoholból kikristályosítva 224° -on olvadó kristályokat képez), tionil- 85 kloriddal melegítjük, a képződött savklo­ridot benzilalkohollal cserebomlásba hoz­zuk és a kapott p-brómmetil-benzoesavben­zilestert alkoholból kikristályosítjuk, — 100 rész alkoholban feloldunk és 9.6 rész 40 dietilaminnal gőzfürdőn 15 percig heví­tünk. Az alkohol ledesztillálása után a ma­radékot vízben oldjuk, az oldathoz sósavat adunk és éterrel kicsapunk. Ezt követőleg a leválasztott vizes-savas réteget szódá- 45 val alkalikussá tesszük és az olajszerűen •• kicsapott bázist éterrel felvétetjük. A megszárított éteres oldatot alkoholos sósavval kicsapjuk; a kristályosan kicsa­pott klórhidrát alkoholból való átkristá- 50 lyosítással megtisztítható. A sósavas p-dietilaminometilbenzoesav­benzilester 166°-on olvad, vízben igen könnyen és neutrális reakcióval oldódik. Sósavtartalma a 55 [(C2 H6 )2 N-CH„—CRH,—CO. O. CH,C6 Hs HC1 képletnek felel meg. 2. Példa: 20 rész p-brómmetilbenzoesavbenziles-60 tert (lásd az 1. példát) 100 rész alkoholban oldunk és 9.6 rész piperidinnel 15 percig gőzfürdőn hevítünk. A p-piperidinmetil­benzoesavbenzilesterklórhidrát előállítása az 1. példában megadott módon történik. A kapott klórhidrát alkoholból finom le- 65 mezkék alakjában csapódik ki, melyek víz­ben refidkívül könnyen oldódnak és me­lyeknek sósavtartalma a

Next

/
Thumbnails
Contents