83796. lajstromszámú szabadalom • Növénytermelő edény önműködő víz utánpótlással

Megjelent 1934. évi juniu s hó 15-én . MAGTAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 83796. SZÁM. — X/a. OSZTÁLY. Növénytermelő edény önműködő víz-utántáplálással. Minkó Sándor építésvezető Kispest. A bejelentés napja 1922. évi január hó 24-ifee. A találmány tárgya oly növénytartó, vagy termelőedény, amelyben a növényt tartalmazó föld locsolás nélkül állandóan a kellő nedvességet kapja, miáltal a locso­lj lássál kapcsolatos időszakos kiszáradás és túlnedvesedés elkerültetik. A találmány lényege abban áll, hogy a növényt felvevő föld befogadására szolgáló üreg feneke alatt víztartó üreggel van el-10 látva, melyből a földtartótér fenekén ke­resztülhaladó likacsos vízszívótest nyúlik a földtartó térbe. A mellékelt rajzban a találmány tár­gyának több póldaképpeni megoldási 15 alakja van feltüntetve. A tetszőleges anyagból, pl. cementkeve­rékből készült (a) edény felső tere a föld felvételére szolgál, amelybe az eltartandó, vagy termelendő növényt ültetjük. Ezen 20 (a) földtér feneke alatt a (d) víztartó-tér van elrendezve, amelybe a (b) töltőcsator­nán keresztül tölthető a víz. A (d) víztér­ből a likacsos anyagból álló (c) test nyúlik az (a) földtér fenekén keresztül a földtér 25 belsejébe, úgyhogy a hajcsövesség folytán a víztérből állandóan vizet szállít a föld­térbe, még pedig oly mértékben, hogy a földből párolgás által veszített vizet pó­tolja. 80 Ha azonban a földtér feneke maga is li­kacsos hajszálcsöves anyagból áll, úgy a vizet emelő likacsos (c) testnek nem kell a fenéken keresztülhaladnia, hanem a (c) test a fenéknek lefelé irányuló nyúlványa-85 ként képezhető ki. Természetes, hogy a fenék egyetlen (c) szívótest helyett több ily szívótesttel lát­ható el, különösen, ha a fenék terjedelme nagyobb. 40 Amennyiben a (b) töltőcsatorna nyílása magasabban fekszik, mint a földtér feneke, úgy, amint ez a 2. és 3. ábrából látható, kü­lön túlfolyató nyílást alkalmazunk oly magasságban, amelynél magasabban nem kívánjuk a vízszín emelkedését meg- 45 engedni a víztérben. A 3. ábra nagyobb növénytartó edényt mutat, amelybe nagyobbszámú növény ül­tethető és amely egész növényágyakat pó­tol. Ez esetben természetesen nagyobb- 50 számú (c) szívótestet kell alkalmazni. Szabadalmi igények: 1. Növénytartó- vagy termelőedény, jelle­mezve azáltal, hogy a növényt felvevő föld befogadására szolgáló üreg feneke 55 alatt víztartó üreg van alkalmazva, amelyből a földtartó-tér fenekén ke­resztülhaladó likacsos vízszívótest nyú­lik a földtartó-térbe. 2. Az 1. alatt igényelt növénytartó- vagy 60 termelőedény megoldási alakja, jelle­mezve a földtartó-téren keresztül­haladó, a víztartó-térbe torkoló töltő­csatorna által. 3. Az 1. vagy 2. alatt igényelt növénytartó- 65 vagy termelőedény megoldási alakja, jellemezve azáltal, hogy a víztöltőnyí­lás a víztartó-tér oldalán van alkal­mazva. 4. Az 1., 2. vagy 3. alatt igényelt növény- 70 tartó- vagy termelőedény megoldási alakja, jellemezve azáltal, hogy a víz­tartó-tér oldalán a vízszín magasságát korlátozó túlfolyató-nyílás van alkal­mazva. 75 5. A 1., 2., 3. vagy 4. alatt igényelt nö­vénytartó- vagy termelőedény meg-

Next

/
Thumbnails
Contents