83692. lajstromszámú szabadalom • Farúgós ágybetét

. Megjelent 1934. évi junius hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 83692. SZÁM. — YIII/c. OSZTÁLY. Farügós ágybetét. Réti Imre műasztalos Budapest. A bejelentés napja 1920. évi augusztus hó 5-ike. Az eddig ismert farugós ágybetéteknél, melyek kereszttartókru ágyazott hossz­rugókból állanak, ezek a hosszrugók alsó részükre két végükön ráerősített, vájattal 5 biró féklappal (ággyal) az ágykeretben fekvő és megfelelő bevágásokkal ellátott vízszintes hengereken fekszenek. Ezen el­rendezésnek nagy hátrányai vannak. A fnrngós léceken alkalmazott és ráerősített 10 ágyak és a hengereken alkalmazott be­vágások elkészítése költséges; emellett a lécek rövid ideig; való használat után ki­hallanak és lefelé görbülnek. Ez által gödrös felület képződik, a gödör mélysége 15 napról-napra fokozódik, ami a fekvésnél derék- és hátfájást okoz. Eme hátrányokat elkerülendő, a jelen találmánnyal sokkal egyszerűbben és sok­kal jobban oldjuk meg a kitűzött felada-20 tot azáltal, hogy a farugós ágybetét ezen léceit — két végükön — hosszúkás lyu­kakkal, míg a farugóléeeket tartó kereszt­rudakat csapokkal látjuk el, amely utób­biak a farugólécek említett lyukaiba 25 nyúlnak, abban szabadon mozoghatnak, de a farugó lécek állását, illetve helyzetét teljesen biztosítják. Nagy előnye ennek az elrendezésnek, hogy a farugó léceknek áthajlása esetén ezeket egyszerűen az el-30 lenkező oldalra lehet átfektetni, úgy hogy a domború oldal jusson fölfelé. Ily módon állandó síklapú ágyfelületet kapunk, mely lágy ruganyossággal idomul a testhez. A mellékelt rajzon a találmánynak egy 55 foganatosítási alakja van példaképpen bemutatva és pedig: az 1. ábrán a találmány tárgyának alap­rajza, a 2. ábrán hosszmetszete, a 3. ábrán keresztmetszete a 2. ábra I—I 40 vonala szerint, a 4. ábrán nagyobb léptékben az egyik keresztrúd és az egyik farugóléc kereszte­zése alaprajzban, és az 5. ábrán ennek metszete van bemutatva 45 a 4. ábra II—II vonala szerint. Az ágybetétnek két oldalrésze, mely szokás szerint a (3) ágyoldal (2) hord­léeein fekszik, (l)-el van jelölve, míg (4) a keresztrudakat jelöli, melyek a jelen 50 esetben, mint négyszögalakú tartók, (7) csapokkal vannak ellátva. Az (5) farugók, melyek mindkét oldalon sírna, lapos négy­szögalakú lécekből állanak, felfekvési he­lyükön ovális lyukakkal vannak ellátva, 55 melyek a (4) kereszttartókon megerősített (7) csapok befogadására szolgálnak. A találmány lényege és előnyei a fen­tiekből könnyen megérthetők. A jelen fa­rugós ágybetét könnyen szétszedhető, min- 60 den egyes léce átfordítható és megtisztít­ható. Szabadalmi igény: Farugós ágybetét kereszttartókra ágyazott hosszrugókkal, jellemezve mindkét ol- 65 dalukon teljesen sima, lapos (5) fa­rugók és a (4) kereszttartókra erősített (7) csapok által, mely utóbbiak az (5) hosszrugólécek (6) nyílásaiba bele­nyúlva, azok fekvését és esetleges át- 70 hajlásúk esetén, azok megfordíthatósá­gát biztosítják. 1 rajzlap melléklettel. Pallas nyomilu, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents