83680. lajstromszámú szabadalom • Késcsiszoló szerszám

. Megjelent 1934. évi junius hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI jKlnBL SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 83680. SZÁM. — XVIII/a. OSZTÁLY. Késcsiszoló szerszám. Kell Jakab vállalkozó Budapest. A bejelentés napja 1922. évi augusztus hó 30-ika. Jelen, találmány tárgyát oly késcsiszoló szerszám képezi, mely szorítóval az asz­talra vagy más effélére erősíthető és egy­részt csuklós pofáknak kézzel való leszorí-5 tásával, másrészt külső csiszolás mellett használható. A találmány tárgyának példaképem fo­ganatosítási alakja a mellékelt rajzon van feltüntetve, hol is az 10 1. ábra a késcsiszoló szerszám oldalné­zete, a 2. 'ábra annak feliülnézete, a 3. ábra pedig annak végső nézete az x-nyíl irányából nézve. 15 A késcsiszoló szerszám az (1) tartó részbe nyúló (2) szorító csavarból áll, melynek segélyével a szerszám az asz­talra vagy más effélére erősíthető. A szerszám felső része a (3) csuklók körül a (4) fogantyú segélyével elforgat- 20 ható nemezzel bélelt (5, 5a) súroló pofák­ból áll. Ennek az (5) pofának felső ré­szében a (6) fenőkő van beágyazva, mely­nek segélyével a kések élesre csiszol tat­nak. 25 A szerszám használata igen egyszerű. Az asztalra vagy más effélére való erősítés után a kést a pofák nemezlapjai közé helyezzük és a fogantyúk leszorítása mel­lett ide-oda súroljuk, majd a (6) felső 80 kövön élesre csiszoljuk. Szabadalmi igény: Késcsiszoló szerszám, jellemezve szorító­val és fogantyúval ellátott súroló pofák által, melyek közé szorítva a kés le- 35 tisztíttatik, majd a szerszám felső fenő­kövén élesre csiszol tátik. 1 rajzlap melléklettel. Pallas nyomilu, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents