83668. lajstromszámú szabadalom • Retikül

Megjelent 1934. évi jú nius hó 15-én . MAGYAR KIRiLYI ^^^^ SZABADALMI RffiÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 83668. SZÁM. — Vl/'a. OSZTÁLY. Retikül. Erdős Józsefné szül. Hassán Irén magánzónő Budapest. A bejelentés napja 1922. évi június hó 27-ike. Jelen találmány tárgyát retikül képezi, mely az eddig ismerttekkel szemben főleg azzal az előnnyel bír, hogy kifordítható és ezen helyzetben ugyancsak retikül gya-5 nánt használható. A találmány tárgya a csatolt rajzon példaképpen felvett foganatosítási alakjá­ban van feltüntetve és pedig az 1. ábra a retikül elölnézete, a 10 2. ábra a retikül oldalnézete, a 3. ábra pedig a kifordított retikül oldal­nézete. A találmány szerinti retikül a kétrét hajtható puha anyagból készült, úgy belső, 15 mint külső oldalán horgolásokkal és hím­zésekkel, csipkézéssel vagy bármely más módon díszített (a) lapból áll, melynek egyik oldala célszerűen sima, másik oldala pedig az ugyancsak nemesebb anyagból 20 készült (b) béléssel van ellátva. Ezen bélés zsebszerűen van kiképezve, mely zsebek a belső oldalon megerősített (c) gomboknál fogva zárhatók le. Az (a) lap két sarkában a (d) gombok, ezekkel szemközt fekvő má-25 sík két sarokban pedig egy-egy hurok van elrendezve, melyek segélyével az akár külső, akár belső oldalával egymásra haj­tott lap két szára egymáshoz kapcsolható. Az (a) lap két végén az (f) hurok van ki­képezve, mely a retikül füle gyanánt 80 szolgál. Az 1. ábrán látható helyzetben a zsebek a retikül belsejében vannak elhelyezve. Ha a (d) gomboknál fogva a retikült szét­nyitjuk és átfordítjuk, akkor a zsebek a 35 külső oldalra kerülnek (3. ábra). Ezen helyzetben a retikül két szára ugyancsak a (d) gombok segélyével rögzíthető. Szabadalmi igény: Retikül, jellemezve puha anyagból ké- 40 szült, kétrét hajtható, úgy külső, mint belső oldalán horgolásokkal, hímzések­kel, csipkézéssel vagy bármely más mó­don díszített lap által, mely egyik ol­dalán zsebszerűen kiképezett, gombok 45 vagy kapcsokkal lezárható béléssel van ellátva, két végén füllel bír, sarkaiban pedig az egymásra hajtott két szár rög­zítésére szolgáló díszesebb kivitelű kap­csolószervvel van felszerelve. 50 1 rajzlap melléklettel. Pallas nyomda, liuiiapest.

Next

/
Thumbnails
Contents