83630. lajstromszámú szabadalom • Szűrőtest

Megjelent 1934. évi junius lió 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 83630. SZÁM. — XXI/a. OSZTÁLY. Szűrőtest. Deutsche Werke Aktieng-esellschaft cég1 Berlin. A bejelentés napja 1922. évi május hó 30-ika. Németországi elsőbbsége 1919. évi november hó 5-ike. A találmány szűrőtest külőmböző szer­kezetű szűrőkhöz, úsztatási szűrőkhöz, szűrő sajtókhoz, mimellett egyenként vagy csoportosan rendezhető el. 5 A szűrőtest önmagában véve ismeretes módon kerületi gyűrűből és élükre állí­tott bádogcsíkokból áll, amelyek a szűrő rétegek hordására szolgáinak. A kerületi gyűrű a találmány értelmében sajátságos 10 módon van kiképezve, amennyiben bádog­ból készül és keresztmetszete U-alakú, ugy, hogy a gyűrűnek a középpont felé hajlí­tott karimái vannak és az ily módon ken letkező üreges térben élükre állított bá-15 dogcsíkok vannak elrendezve. Ezen kikép­zésnek az az előnye, hogy a kerületi gyűrű vagy keret bádogból készülhet és emel-; lett mégis elég merev, hogy jelentékeny nyomásnak, sőt szűrő sajtóknál fellépő 20 nyomásnak is ellcntáll. A szűrő kerete rendkívül könnyű, nevezetesen öntött szű­rőtestekkel szemben és előállítása is rend­kívül egyszerű. \ A mellékelt rajzon a találmány tárgyát 25 tevő szűrőtest egy kiviteli alakja példa­képen vázlatosan van feltüntetve. Az 1. ábra a szűrőtestet elölnézetben áb­rázolja, míg a 2. ábra annak harántmelszete. 30 A szűrőtest az (a) kerületi gyűrűből áll, amely bádogból vagy más alkalmas anyagból készül. Az (a) gyűrű két pe­reme a középfelé át van hajlítva, mi­által két oldalit a (b) karimák képződ-35 nelc. A (b) karimák között több élükre állított (c) csík van elhelyezve, amelyek szélessége a kerületi gyűrű szélességével ! egyenlő és abban alkalmas módon! rög­zítve vannak. A csíkok rögzítés céljából a kerületi gyűrű hornyaiba tolhatók vagy 40 közdarabok közé foghatók, illetve közvet­lenül forrasztás, hegesztés útján vagy más módon rögzíthetők, végül pedig külön sza­lag vagy huzal révén egymáissal össze­köthetők. 45 A feltüntetett kiviteli alaknál a csíkok alsó végükön a szűrlet átbocsájtására szol­gáló (d) nyílással vannak ellátva. Az (a) kerületi gyűrű alsó részéhez az (e) kibocsájtási csőtoldat csatlakozik, amelyet 50 az (f) tömítés vesz körül. Az (f) tömítés a szűrőtestnek a lefolyási csőtoldatban való tömítésére szolgál. Az ily módon összeállított szűrőtest két oldalán alkalmas szűrő réteget, például 55 szűrő papirost, szűrő szövetet vagy más­effélét helyezünk el, amelyet az (a) gyűrű (b) karimáinál tömítünk. A tömítést adott esetben szorító keret vagy máseféle se­gélyével érjük el. A szűrő rétegek a (c) 60 csíkok élein fekszenek, amelyek ily mó­don a szűrő rétegeket hordják. A szű­rendő folyadék két oldalról jut a szűrő­rétegeken át a szűrőtest belsejébe és a szűrlet a (c) csíkok (d) kivágásain át az 65 (e) kifolyási csőtoldathoz folyik. A kerületi gyűrű nemcsak koraiakban1 , hanem tetszőleges más alakban, például négyszögletesen is készülhet. Az egyes csíkoknak egymással való asz,- 70 szeköttetésére és a szűrő rétegek jobb tar­tása céljából még egy vagy több haránt sík rendezhető el.

Next

/
Thumbnails
Contents