83628. lajstromszámú szabadalom • Kocsiderék

Megjelent 1934. évi jniiins lió lő-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 83628. SZÁM. — XX/a. OSZTÁLY. Kocsiderék. Dankó Károly kocsigyártó Kolozsvár. A bejelentés napja 1922. évi március hó 11-ike. Jelen találmány tárgyát kocsiderék ké­pezi, mely az eddig használt kocsiderekak­nál sokkal rövidebb idő alatt készíthető el, ; amazoknál lényegesen könnyebb, miáltal I 5 ennek gyártása jelentős anyag- és munka­j megtakarítással jár. ! A találmány tárgya a csatolt rajzon j példaképpen két foganatosítási alakban i van feltüntetve. < 10 .1. ábra a kocsiderék egyik kiviteli alak­jának oldalnézete, a 2. ábra a kocsiderék egy részének fe­lülnézete, a 3. ábra részletrajz a kocsiderék hossz-15 metszetéből, a 4. ábra a kocsisülés egy részének távlati képe. 5. ábra a kocsiderék egy második kivi­teli alakjának oldalnézete, a 20 6. ábra az 5. ábrabeli kocsiderék felül­nézete. A találmány szerint a kocsiderék három főrészből áll és pedig az (A) kocsisülésből, a (B) fenékrészből, valamint a (C) hátsó 25 ülésből, mely részek külön készíttetnek el és elkészítésük után lesznek összeszerelve Mindhárom kocsirész váza szögvasakból van kiképezve, melyek a (2) vaslemezzel vannak burkolva. 80 A kocsisülés vázát képező (1, 1') szögva­sak a (4, 5) pontokban találkoznak a fenék­rész vázát képező (6, 6') szögvasakkal, mely találkozásnál az (1) szögvas a (6) szögvassal egyszerűen érintkezik, az (1') és 35 (6') szögvasak azonban egymást átlapol­ják. A kocsisülés és fenékrész által képe­zett sarokban a (7) sarokvas van elhe­lyezve (3. ábra), mely a két rész összeerő­sítésére és a sarok merevítésére szolgál. Ezen sarokvas a (8) csavarok segélyével 40 van a szögvasakat burkoló (2) lemezzel összekötve. A (B) fenékrész alsó és felső részén a (G, 6') szögvasak között egy-egy (9), illetve (9') fatuskó van elhelyezve, melyek a szög- 45 vasak merevítésére szolgálnak. Ezen tus­kók közül az alsót a (10) csavar rögzíti a (2) burkolatlemezhez, míg a felső a (10') csavar segélyével a hátsó ülés vázával van összekötve. 50 A hátsó ülés vázát a (11) szögvasak ké­pezik, melyek a (B) fenékrész (6) szögva­sával egymást átlapolják és ezen átlapolt részen a fenék, valamint a hátsó ülés bur­kolólemezeit a (11') csavarok kötik egy- 55 mással össze. A hátsó ülés felső részén még a (12) kartámasz van megerősítve. A fentiekben leírt kocsiderék jelen sza­badalom keretén belül olyképpen módo­sítható, hogy annak váza egészben lapos- 60 vasból készül (5., 6. ábra), amikor a hossz­oldali (15) felső és (16) alsó szegélyléoek egy-egy szál laposvasból oly módon haj­líttatnak meg, hogy már a hajlítás által az (A) kocsisülés, (B) fenékrész és (C) hátsó 65 ülés is elhatároltatnak. A hosszoldali sze­gélyvasakkal keresztirányban szintén la­posvasból készült (17) kötővasak tartják össze. A kocsiderék úgy az első, valamint a 70 második kiviteli alakjában szántalpakra is célszerűen alkalmazható. Természetesen a kocsiderék a különböző kocsitípusok szerint különböző, a feltün­tetett kiviteli alaktól eltérő alakban ké- 75 szíthető, anélkül, hogy a találmány lé­nyege változást szenvedne.

Next

/
Thumbnails
Contents