83594. lajstromszámú szabadalom • Berendezés Ferraris elvén alapuló váltakozó áramú számlálókon az emelkedő terheléssel beálló regisztrálási minusz csökkentésére

Megjelent 1934. évi jnnius hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI J«hK SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 83594. SZÁM. — Vll/e. OSZTÁLY. Berendezés Ferraris elvén alapuló váltakozó áramú számlálókon, az emelkedő terheléssel beálló regisztrálási mínusz csökkentésére. Bláthy Ottó Titusz mérnök Budapest. A bejelentés napja 1915. évi január hó 12-ike. Forgótárcsával bíró indukciós áram­számlátoknál a számláló regisztrálásának pontossága azon feltételtől függ, hogy a számláló fordulatszáma mindenkor ugyan-5 azon arányban álljon a számláló terhelé­sével. A főáramú mező által kifejtett fé­kezőhatás folytán ezen feltétel azonban csupán bizonyos határok között van tel­jesítve, úgyhogy a szokásos számlálók kö-10 riilbelül csupán fél terhelésükig teljesítik az említett feltételt pontosan, míg ellenben nagyobb terhelésnél;, a terheléssel gyor­san növekedő sebességesés áll be, melynek következtében a számláló regisztrálásában 15 bizonyos minusz mutatkozik, mely a szám­láló másfélszeres terhelésénél, de még in­kább a számláló kétszeres terhelésénél a gyakorlatban szükséges pontosságot túl­nagy mértékben rontja. 20 A 11576. sz. szabadalomban már ajánlot­tam ezen hibának olyként való kiküszöbö­lését, hogy a főáramú mezőhöz képest asz­szimetrikusan elrendezett rövidzárlatot alkalmazzunk, azonban ezen módszertől 25 egyéb hibák miatt el kellett térni. A találmány szerint a számlálónak a terhelés növekedésével fokozódó sebesség­esését azáltal gátoljuk meg hatásosan, hogy a főáramú mágnes mágneses körfo-80 lyamát egy a mágnes hatásos lég-közét át­hidaló, a számláló teljes terhelésének el­érése előtt már telített ugyancsak légközt tartalmazó mágneses mellékáram két ágra osztja, mi mellett a mágnes vasmagja a 85 két erővonaláram számára közös részen ugyancsak egy légköz által van megsza­kítva. A találmány értelmében azon mágnese­zési fokot értjük „telítés" alatt, amelynél a mágnesező áram és a gerjesztett mező 40 közötti arányosság megszűnt. A vas mágnesező görbéjét feltűntető 1. ábra szerint, melyben az abszcisszák a mágnesező áram erősségét, az ordináták pedig a gerjesztett mező erősségét jelen- 45 tik, a találmány értelmében már az (x) pontnál, amelynél a görbe az O-t tangens­től eltér, kezdődik a telítési állapot. A fent jelzett berendezés hatása abban áll, hogy a telítési állapot (x az 1. ábrá- 50 ban) beálltától kezdve, a számláló terhelé­sének további növekedésekor a mágneses erőfolyamnak a mellékzárlat és a forgó­tárcsára ható ág között addig fennállott arány, az utóbbi ág javára tolódik el a 55 terheléssel fokozódó mértékben, úgy hogy a viszonyok alkalmas megválasztásával a tárcsa fordulatszámának csökkenését és a számláló regisztrálásában ennek folytán beálló mínuszt kiegyenlíthetjük, sőt azt is qq elérhetjük, hogy a számláló túlterhelése­kor a számláló a tényleg fogyasztott mennyiségnél nem kevesebbet, hanem töb­bet mutat. A mellékelt rajz 2. ábrája a találmány 65 tárgyának példaképem foganatosítási alakját mutatja, vázlatos ábrázolásban. A (II) főáramú mágnes (a) légközében forog a (A) tárcsa. A rajzban a mellékáranni mágnes, valamint a fékezőmágnes el van 70 hagyva. A vasból, vagy más mágnesezhető anyagból álló (b) mágneses mellékzárlat az (a) hatásos légközt olyként hidalja át, hogy a mágnes mágneses erőáramlása a 75

Next

/
Thumbnails
Contents