83471. lajstromszámú szabadalom • "Zár"

Megjelent 1934. évi julius hó 2-án. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 83471 SZÁM. — VIII d. OSZTÁLY. Zár. Kauders Emil Ibádogos és szerelő és Kornitzer Ervin hivatalnok, mindkettő Budapesten. A bejelentés napja 1922. évi február hó 10-ike. Mint ismeretes, az eddig használatban levő, mindkét oldalról nyitható zárak oiy módon készültek, hogy a kulcstörzsnek a szakáirész alatti nyúlványa szolgált a 5 zártok belsejében a kulcs forgáscsapja gyanánt. Ezen zárak hátránya, hogy ál­kulccsal könnyen be lehet hatolni a zár­tokba, minthogy az álkules bevezetését semmi sem akadályozza meg, emellett a 10 kulcslyukon keresztül az egyik helyiség­ből a másikba át lehet tekinteni. Ezen hátrányokon segít jelen találmány szerinti zár azáltal, hogy a zártok belse­jébe egy, a kulcslyukat eltakaró és a zár-15 tok két oldalfala között ide-odacsúsztat­ható betétlemez van behelyezve, melyből kétoldalt a kulcs forgásának vezetésére szolgáló csapok nyúlnak ki. A találmány tárgya a csatolt rajzon 20 példaképen felvett foganatosítási alakjá­ban van feltüntetve és pedig az 1. ábra a zártok belső nézete, a 2. ábra a zár függőleges metszete, a 3. ábra pedig a betétlemez távlati képe. 25 A találmány szerint az (a) zártok bel­sejébe a (b) betétlemez van behelyezve olymódon, hogy a betétlemez a kulcslyukat belülről eltakarja. A betétlemezből két­oldalt a (c) forgáscsapok nyúlnak ki, me-80 lyek a kulcslyuknyíláson keresztiilbujva, a kulcs forgásának vezetésére szolgálnak. A betétlemez a zártok oldalfalából kiálló (d) peckekre van ráhúzva, melyeken a zár­tok két fala között ide-odacsúsztatható. Ezen zárhoz tartozó kulcsnál a kulcs- 35 törzs belső furattal van ellátva, a kulcs­törzsnek pedig a szakái alatti nyúlványa elmarad. A zárbadugáskor a kulcsot a (c) csap vezeti, mely egyúttal megakadályozza álkulcsnak a zárba való bedugását. Mint- 40 hogy a betétlemez a (d) vezetékeken el­csúsztatható, a kulcsot mindkét oldalról bedughatjuk a zárba, midőn is a kulcs a (b) lemezt oly helyzetbe csiisztatja, hogy a szakái a zártokban akadálytalanul el- 45 helyezkedhessék. Jelen találmánynak előnye, hogy a be­tétlemez egyszerű behelyezésével az összes meglevő zárak ezen zár szerint átalakít­hatók. 50 Természetesen a találmány tárgya a példaképen felvett kiviteli alaktól elté­rően, még sok más formában is készülhet, anélkül, hogy ezáltal a találmány lényege változást szenvedne. 55 Szabadalmi igény: Zár, azáltal jellemezve, hogy a zártok bel­sejébe egy, a kulcslyukat belülről el­takaró és a zártok két oldalfala között vezetéken elcsúsztatható betétlemez van 60 behelyezve, melyből kétoldalt a kulcs­lyukon átbújó és a kulcs vezetésére szolgáló csapok állnak ki. 1 rajzlap melléklettel. Pallas nyomda, Budapest..

Next

/
Thumbnails
Contents