83456. lajstromszámú szabadalom • Inhaláló készülék

Megjelent 1934. évi julius hó 2-án. viGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG BADALMI LEIRAS 83456. SZÁM. — YT II/e. OSZTÁLY. Inhalálókészülék. Dr. Tóvt>l?C i Elemér orvostanár és Mihálykovics Miklós főmérnök Budapest. A bejelentés napja 1922. évi május hó 24-ike. Isme ete melyek 'el; két cső »:öl .dl, lyadékí.a 5 van kiképe;íV t '< alatt álló gázn.-, szolgál. A Két i van elr<-nd('/ ­hogy rvyi1 ;' '•<-<; 10 szomsz • :.)sü ' 1 érintki • es ^ csőből kiPéjrá tébe es-ck. K'*' oí van inhalálókészülékek, v dékporlasztó szerkezete i; lelyek egyike alul a ío-i és felül szűk nyílással i) g a másik cső nyomás vagy gőznek vezetésére egymásra merőlegesen s úgy van elhelyezve, egymással közvetlenül ve hogy a folyadékkal szűk nyílása a másik vagy gőzsugár körze­••ít és j'-i t .i gozsug; 15 tást lét vön át lasztja. Ezen dése m 20 (sűrűst' tani. j\ ^ f riilő g i - • képes ih hogy nagy*' 25 mértéli >en .; > ' felszív:' ,sau; i •• a porlüsztój 1-­A találni" >:• (sűrűsi'gű) 30 porlasztását hogy a szüj'fv i! vetleniil a [' ' / tartállyal f ' összekötve, j 35 gassága elí>J 1 > '' elérjük, hoííV <• nyek elve (alap i/ (• rendezésnél a gáz-vagy i; lessége folytán szívóha­i'i lyadékkal érintkező esö­.iot felszívja és elpor­lialálókészülékek műkő­in, ha nagyobb fajsiilyú ! ékokat kell elporlasz­;ilag alkalmazásra ke­íznyomás ugyanis nem szívóhatást előidézni, : jsúlyú folyadékok kellő ' nyílású eső felső végéig :v en folyadékoknál tehát hiányos volt. telmében nagy fajsúlyú \ iüékoknak kifogástalan el­' ; zük lehetővé azáltal, i i ísú cső nem merül köz­'i ikba, hanem a folyadék lek dő edény módjára van <>! s a folyadéktartály ma­í változtatható. Ezáltal lyadék a közlekedő edé­a már bizonyos, beállít­ható ii)agíss i '! "' • d lép a szűk nyílású csőbe, ugy p'.oí; .• gáz- vagy gőzsugárnak csak kisebb szívóinagasságot kell legyőz- 40 nie. A mellékelt rajzon a találmányt képező inhalálókészüléknek egy foganatosítási alakja vázlatosan, távlati képben van fel­tüntetve. Í5 A szokásos módon kiképezett (1) tar­tálynak alsó részében a (2) borszeszlángzó van elhelyezve, míg a tartálynak felső részében a (3) víztartály foglal helyet. A fejlesztett gőz a (4) csövön át lép ki. Az 00 (1) tartály az (5) fogantyúval van ellátva. A (3) víztartályon a dugasszal elzárható (6) toldat van kiképezve, melyhez fujtató csatolható, ha a porlasztást nem vízgőz­zel, hanem levegővel akarjuk végezni. 55 Az eddig leírt részek változatlanul meg vannak a használatos inhaiálókészülékek­nől is, úgy hogy a találmányt képező el­rendezés minden meglevő készüléknél könnyen alkalmazható. go A találmány értelmében a (7) szállócső, melynek felső szűk nyílása ismert módon a (4) cső nyílása előtt fekszik, a (8) folya­déktartállyal a (9) gumi-, vagy fémcső útján közlekedő edénnyel van összekötve. 35. A (8) tartály magassági helyzete által változtatható, hogy a tartályt megfelelő vezeték útján a (10) rúd mentén eltoljuk és csavar vagy más összekötőelem útján helyzetében rögzítjük. A (10) rúd a készü- 70 lék állványán szilárdan van megerősítve. A tartálynak folyadékkal való megtöl­tése a dugasszal elzárható (11) nyíláson át történik. A (8) tartály fedelében még a (12) légszelep van elrendezve. 75 A készülék működése minden további nélkül világos. Ha a (12) légszelep nyitva van, akkor a (8) tartályból a (9) csövön

Next

/
Thumbnails
Contents