83334. lajstromszámú szabadalom • Fejelőberendezés cukorrépa és más sorba ültetett növéntek számára

Megjelent 1934. évi julius hó 1 25 -án . MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 83334. SZÁM. — X/a. OSZTÁLY. Fejelő berendezés cukorrépa és más sorba ültetett növények számára. Landrain Fréres cég1 Fexhe-le Haut-Clocher. A bejelentés napja 1913. évi október hó 20-ika. A jelen találmány tárgya fejelőberende­zés cukorrépa és más sorba ültetett növé­nyek számára, melynél megfelelő eszközök lehetővé teszik a növények szabályos és 5 gyors fejelését, tekintet nélkül a talaj egyenlőtlenségeire és a fejek magasságára. A. fejelőberendezés egy vagy több soros lehet. A mellékelt rajz a találmány tárgyá­nak példaképpeni foganatosítási alakját [0 tünteti fel és két soros fejelőberendezést ábrázol. Az 1. ábra a fejelőberendezés perspektivikus képe. A 2. ábra a szabályozható egyengetőt szem-15 lélteti. A fejelőberendezés lényegében elől egy, hátul két kerékre szerelt, szöglet-, vagy U-vasból készült (1) keretből áll. Az (1) keret párhuzamos hossztartói elől a (2) és 20 (3) csapok útján vannak egymással össze­kötve, mely csapokkal a (6) késtartóval csuklósan kapcsolt (4) és (5) rudak vannak összekötve. A (6) késtartó, kihajlása előtti lielyén (7) kart, alsó végén pedig (8) kést 25 hord. A (6) késtartót azonkívül a keretre csavarolt (10) tartóhoz erősített tengelyre szerelt (9) görgő is támasztja, hogy a kés­tartó balra ki ne térhessen és kénytelen legyen a neki imputált irányt követni. 30 A (7) karhoz szabályozható (11) gyűrűk segélyével a (13) pontban a (14) egyengető­höz (2. ábra) csuklósan kapcsolt (12) ten­gely van hozzáerősítve. A (12) tengely egy a (16) spirálrugóra támaszkodó (15) kart í5 hord, mely rugó a (14) egyengetőhöz a (18) pontban csuklósan hozzáerősített (17) orsót veszi körül. A (19) és (20) csavarok a (16) rugó feszültségének a szükséghez ké­pest való szabályozását teszik lehetővé. A (14) egyengetőnek, melynek célja tudva- 40 levőleg a levágandó fej vastagságának megadása, a kés irányával párhuzamos irá­nyúnak kell lennie úgy, hogy az egyengető és a kés közé vezetett növények fejei a kés által könnyen levágassanak. A (13) és (18) 45 csuklók lehetővé teszik, hogy úgy a kés, mint az egyengető kövesse a talaj és a nö­vények egyenetlenségeit és egyúttal kikü­szöbölnek minden zökkenést is. A növények leveleit a hengeres (21) rúd 50 először lefekteti. Ez a rúd sajátos módon van meghajlítva és a négyszögletes (22) tengelyre akként van felszerelve, hogy levelek ismét felállíttatnak oly célból, hogy az egyengető könnyen mehessen fel a gyö- 55 kérre és a fejnek egyenletes vastagságot adjon. Hogy megakadályozzuk a (21) rúd­nak a gyakran laza talajba való behatolá­sát, az (1) kerethez erősített, meghajlított (23) emelővel támasztjuk meg. A (21) rúd 60 azonkívül (24) görgőt hord, mely kissé be­hatol a talajba és a gazt elvágja, egyúttal pedig a (8) kés útját szabaddá teszi. A (4) rúd a (26) traversben rögzített (25) kengyelben van vezetve és gyűrűt hord, 65 xneJy egy darabban van a (26) traversben mozgatható (27) tengellyel és mely körül csavar útján szabályozható feszültségű rugó van elhelyezve. Ezen elrendezés foly­tán az egyengetőnek és a késnek feleme- 70 lése nagy mértékben meg van könnyítve, ami egyenlő vastagságú fejeknek levágá­sát ós többé vagy kevésbbé laza talajban való fejelést tesz lehetővé. A (4) rúddal a négyszögletes (22) ten- 75 gelyre szerelt meghajlított (29) emelőn el­rendezett (28) görgő érintkezik. A négy-

Next

/
Thumbnails
Contents