83224. lajstromszámú szabadalom • Folytonos üzemű, keverő és aprítógép

Megjelent 1934. évi julius li ó 2-án . MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 83324. SZÁM. — XVII/f. OSZTÁLY. Folytonos üzemű keverő- és apritó-gép. Negro Luigi mérnök Biicarest. A bejelentés napja 1921. évi április hó 9-ike. Olaszországi elsőbbsége 1919. évi szeptemhó 16-ika. A találmány tárgya egyrészt két aprító-és gyúróhengerből, másrészt a megmun­kálandó anyagot befogadó tartályból álló aprító- és gyúrógép, mely a rajzon példa-5 képen van feltüntetve. 1. és 2. ábra a két hengert munkahely­zetben mutatja; 3. ábra a henger egy módosított alakja; 4. és 4. a) ábrák a metszőtárcsák válto-10 zatait mutatják, míg az 5. és 6. ábrák a tartály változatait tün­tetik fel. A hengerek az (s) vastagságii (A) acél­tárcsák és a közébük helyezett kisebb át-15 mérőjű (B) tárcsák által képeztetnek, me­lyek iaz (E) 'tengelyre ékelt (D) dobra van­nak szerelve. A két henger viszonyos helyzete olyan, hogy az egyik henger (a, b) koszorúja a 20 másik henger koszorújába fog s minthogj' az (A) és (B) tárcsák vastagsága azonos, a koszorúk felületei teljesen illeszkednek, Ennek folytán a forgóhengerek közé ju­tott anyag nemcsak hengereltetik, hanem 25 a korongok vastagságának megfelelően apríttatik is. Nyilvánvaló, hogy mennél kisebb a korongok (s) vastagsága, annál K gyakrabban kerül az anyag a hengerek közé és annál tökéletesebben apríttatik és 30 kevertetik. A hengerek acéltömbökből is készülhet­nek, amelyekből a 3. ábra szerint a koron­goknak megfelelő (a, b) bordák dolgoztat­nak ki, melyek vagy gyűrűket, vagy csa­varvonalat képezhetnek. A korongok ke- 35 rülete a 4. ábra szerint sima, a 4. a) ábra r-zerint pedig fogazott vagy rovátkolt lehet. A hengerek az állványban ágyaztatnak és az anyag minősége szerint különböző sebességgel hajthatók. 40 A gép állványa helytálló lehet, mely esetben pl. az 5. ábra szerint az anyag a hengerek által a (t) és (tl) irányokban menesztetik mindaddig, amíg a kellő finomságot el nem érte; lehet azonban a 45 tartályt a 6. ábra értelmében mozogha­tcan is kiképezni, mely esetben a, henge­rek nem magában a tartályban, hanem egy külön karon ágyaztatnak. Az (R) tar­tály az (a, (3) tengely körül forgatható, 50 miközben az anyag folytonosan a henge­rek közé táplálta/tik. Szabadalmi igények: 1. Aprító- és gyúrógép két, egyforma vas­tagságú, de váltakozva különböző át- 55 mérőjű korongokból kiképezett henger­rel, melyek a korongperemekkel egybe­fognak s ellentétes irányban forgat­hatók. 2. Az 3. alatti aprító- és gyúrógép módo- go zata, melyet az jellemez, hogy a hen­gerek tömör tömböket képeznek, me­lyekből a sima vagy fogazott korong­peremek ki vannak dolgozva. 3. Az 1. és 2. alatti gép változata, jelle- g5 mezve a tartály mozgékonysága által. 1 rajzlap melléklettel. Pallas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents