83141. lajstromszámú szabadalom • Kézigránát pisztoly

Megjelent 1934. évi jitlius hó 2-án. MAGYAR KIRÁLYI SJ|jg| SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 83141. SZÁM. — XlX/a. OSZTÁLY. Kézigránátpisztoly. Alpenlandische Drahtindustrie Férd. Jergitsch' Söline cég Wien, Graz és Klagenfurt, Kumpost Waldeniár mérnök Wien és Stanislaw Antal mérnök Pilsen. A bejelentés napja 1920. évi junius hó 22-ike. Ausztriai elsőbbsége 1918. évi szeptember hó 10-ike. Eddig kézigránátokat fegyverekből lőpor segélyével csak olyképen lőhettek ki, hogy a granátokat tisztítóvesszőkre erősítették és ezekkel együtt lőtték ki. 5 A jelen találmány tárgya oly kézigránát­pisztoly, melynél a kézigránátot a lőpor­gázok hatása közvetlenül vagy esetleg egy lökőtárcsa közvetítésével hajítják ki, ami által lényegesen nagyobb röppályát, ki-10 sebb szóródást és kisebb visszalökést érünk el, mint az ismeretes kézigránát lőfegy­vereknél és amellett a lőfegyvernek még sokkal kisebb is a súlya, mint eddig volt. A találmány szerint a pisztolynak závár-15 zatát tartalmazó és egy közönséges fegy­verpatron felvételére alkalmas tokhoz egy cső csatlakozik, mely a hajitölövcdék kaliberének, illetőleg a tömítőgyűrű vagy lökőtárcsa átmérőjének megfelelően van 20 kibővítve. Ebben a csőben jutnak a lő­porgázok hatásra. A csatolt rajz a találmány tárgyának egy példaképem kivileli alakját tünteti fel. Az 25 1. ábra a pisztolynak távlati nézete, a 2. ábra hosszmetszete, a 3. ábra pedig a závárzattoknak met­szete. Az (1) závárzattok, mely egyik végén a 30 (2) sarkantyút hordja, másik végén csa­varanyamenettel van ellátva, melybe a bő (4) csőnek csavarmenettel ellátott (3) tol­data van, becsavarva. A (4) cső a tömítő­gyűrűvel ellátott kézigránátnak felvételére 85 szolgál. A (3) toldat a patronnak felvéte­lére furattal van ellátva, mely fúvóka­szerűen a (4) csőbe torkol. Az (5) závár­zatdugattyú ismert módon a (6) ütőszeg­gel van ellátva. Az ütőszegnek felhúzásá­nál a (7) ütőszeganya a (8) emeltyűnek 40 egy nyúlványa mögé kap, mely (8) emel­tyű a (9) rugónak hatása alatt áll és ame­lyet a fecskefarkvezetékben elállítható (10) záróretesz helyzetében biztosít. A (4) csői­nek végén (11) csúcsok vannak, úgy hogy 45 a pisztoly kézitusák alkalmával buzogány­ként is használható. A csőnek torkolata le is lehet rézselve oly célból, hogy a gránát, midőn a cső­ből kilép, haránttengelye körüli forgást 50 végezzen, ami némely granáttipusnál a gyújtónak működtetéséhez szükséges. A bő cső bármely tetszésszerinli závárzaton alkalmazható úgy, hogv abnormális, hasz­nálatból kiment vagy külföldi fegyverek 55 is használhatók. A pisztoly propagandahüvelyek, jelentő­gránátok és világítóraketák kilövésére is alkalmas, tehát a világítópisztolyok és ak­navetők tulajdonságait egyesíti. 60 Szabadalm l igények: 1. Kézigránátpis2toly, azáltal jellemezve, hogy egy fegyverzávárzatnak tokjához egy bő cső csatlakozik, mely a kézigrá­nátnak vagy hasonlónak közvetlen fel- 65 vételére szolgál, melyet a závárzathü­vclynek végébe bevezetett fegyverpat­ronnak lőportöltése közvetlenül vagy lökőtárcsának közvetítésével lő ki. 2. Az 1. alatt igényelt kézigranátpisztoly- 70 nak kiviteli alakja azáltal jellemezve, hogy a závárzattoknak egyik vége a

Next

/
Thumbnails
Contents