83135. lajstromszámú szabadalom • Díszfésű

Megjelent 1934. évi . jú l iu s hó 2-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 83135. SZÁM. — VI/C. OSZTÁLY. Díszfésű. Grulmert Bruno Róbert lakatos Dresden. A bejelentés napja 1922. évi január hó 16-ika. A találmány tárgyát javítás képezi úgy­nevezett díszlésükön és ezen, fésűk ama hátrányát kerüli el, hogy azok az egymás­tól távol cső fogak folytán a hajból köny-5 nyen kiesnek. Ezen célból a fésűfogakat hosszirányukra merőleges fúratta! látjuk el, melyen a fésű viselésénél biztosításul hajtűt lehet keresztüldugni. A fúratok vagy nyílások emellett a legkülönbözőbb módon 10 állíthatók el. Így lehet a fésűfogakat vas­tagabb anyagból előállítani és bennük a lyukakat kifúrni. Egy másik megvalósí­tási lehetőség abban áll, hogy a fogakra valamely módon külön hevedereket vagy 15 kengyeleket erősítünk meg. A találmány tárgya a mellékelt rajzon példakép vett foganatosítási alakjában van feltüntetve és pedig az 1. ábra a fésű távlati képe, a 2. ábra pedig ennek a frizurában; való 20 megerősítése. A fésű ismeretes módon az (a) koro­nából és a (b) fogakból -áll. A fogak közül pl. kettőn hídszerű (c) hevederek vannak megerősítve akkép, hogy a fogak 25 és a hidak között (d) nyílások keletkez­nek. Ezek a hidak a 2. ábrán látható módon az (e) biztonsági hajtű vagy eféle felvételére s zolgálnak. Szabadalmi igény: 30 Díszfésű, azáltal jellemezve, hogy a fogak­ban biztonsági hajtű vagy eféle fel­vételére való fúratok vannak kiképezve. 1 rajzlap melléklettel. l'allas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents