83113. lajstromszámú szabadalom • Segédmótorok megerősítése a kerékpár keretén

Megjelent 1934. évi julius lió 2-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 83113. SZÁM. — XX/C. OSZTÁLY. Segédmotorok megerősítése a kerékpár keretén. Motorenfabrik OTberursel A. G. cég1 Oberursel. A bejelentés napja 1921. évi május hó 4-ike. Németországi elsőbbsége 1921. évi február hó 12-ike. Ismeretes a, kerékpárok segédmotorai­nak a kerékpár kerete alatt a rézsntosan felfelé nyúló keretesövön v a 1 ó megerősí­tése. A keret egyoldalú igénybevételén 5 kívül emellett az a lehetőség is fennáll, hogy a motor a szíj vagy lánc következté­ben a megerősítő cső tengelye körül el­forog. Egyrészt ezen elforgás elkerülésére és másrészt a motortoknak a keret mere-0 vítésére való felhasználása céljából a mo­tor tokja ia találmány értelmében a taposó csapágyon át meg van hosszabbít va és ez a meghosszabbítás a hátsó kerékvillávai. van összecsavarolva. !g A találmány tárgya a csatolt rajzon példakép vett foganatosítási alakjában vázlatosan van feltüntetve. Az (a) motortoiknak (b) meghosszabbí­tása van, mely a (c) taposó csapágy alatt fekszik. Ezen (b) meghosszabbítás hátsó 20 vége (e) csavarok segélyével a, hátsó (d) kerékvillán van megerősítve. Az (a) motor­tok azonkívül (g) csavar összeköttetés út­ján van a rézsútosan előrenyúló (f) keret­csőre felfüggesztve. 25 Szabadalmi igény: Kerékpár-segédmotor megerősítése ia ke­rékpár kerete alatt, azáltal jellemezve, hogy az (a) motortok a (c) taposó csap­ágyat körülfogja és ixgy a kerékpár mellső részutos (f) kieretcsövén, vala­mint a hátsó (d) kerékvillán is meg van erősítve. 30 1 rajzlap melléklettel. Pallas nyomda, Builupest.

Next

/
Thumbnails
Contents