83072. lajstromszámú szabadalom • Örökös írótábla

Megjelent 1934. évi julius hó 2-án. MAGYAR KIRÍLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 83072. SZÁM. — IXa/b. OSZTÁLY. Örökös irótábla. Stein Izsó műszaki tisztviselő Budapest. A bejelentés napja 1921. évi november hó 19-ike. Jelen találmány örökös irótábla, mely a papírfogyasztást teljesen megszünteti. Fő­kép múló feljegyzésekre alkalmas, melyek róla minden fáradtság nélkül szempillan-5 tás alatt eltüntethetők. Eddigelé ilyen örökös írótáblák csontból, celluloidból, pa­lából, vagy ehhez hasonló anyagokból ké­szültek, melyekről a ceruzával, palavesz­szővel vagy krétával készült írást csak 10 kisebb-nagyobb fáradtság árán, dörzsölés­sel és nedves lemosással lehetett tökélete­sen eltávolítani. Jelen találmány elvén sötétszínű, tapa­dós felületű írótáblát alkalmazunk, me-15 lyet leemelhető, áttetsző hártyapapíros bo^ rít, melyre nem-kopó íróvesszővel, mely előnyösen üvegből, csontból, fából stb. ké­szül, írunk. Az írás helyén az áttetsző pa­pír hozzátapad az írótábla felületéhez, mi-20 által ezen helyeken az írótábla sötét alap­színe jobban átlátszik és az írás láthatóvá válik. Viszont azonnal eltűnik, ha a papírt az írótábláról leemeljük. A rajzon 25 1. ábra az írótáblát írásközben, 2. ábra pedig az írás eltávolítása közben tünteti fel. A (b) írótáblához egyik harántszélével, pl. (d) foglalat útján (e) áttetsző írólap 30 van hozzáerősítve, melyre tetszőleges nem kopó anyagból készült (f) íróvesszővel írunk. A (b) írótábla felső (c) felülete előnyösen sötét színű, pl. vörös, kék vagy fekete és valamely tapadós anyaggal van 35 telítve vagy bevonva. Alkalmasak erre a célra pl. .a faggyú, stearin vagy japán­viasz, vagy bármely más anyag, mely az előnyösen kéregpapírból készült (b) író­táblát oly tulajdonságúvá teszi, hogy az előnyösen hártyapapírból készült áttetsző 40 (e) írólap az (f) íróvesszővel megnyomott helyeken a (b) írótáblához hozzátapadjon, mimellett az írótalp felemelésekor ezen hozzátapadt helyek ismét könnyen el­válnak. 45 1. ábrán látható módon az (f) Íróvessző­vel rendesen írunk, miközben az írt vo­nalak sötét színben megjelennek. 2. ábrán látható módon az (e) írólapot a (h) vonalig megemeltük, miáltal a (g) írásnak ponto- 50 zottan feltüntetett első része már láthatat­lanná válik. Jelen írótábla tetszőleges díszes kivitel­ben is készülhet. Szabadalmi igények: 55 1. örökös írótábla, jellemezve egy sötét­színű, tapadós felületű (b, c) írótábla; és azon leemelhétően elrendezett áttetsző (e) írólap által, azon célból, hogy nem kopó (csont, üveg, fa, stb.) Íróvesszővel 60 az írólapon írva az az íróvesszővel megnyomott helyeken az írótáblához könnyen hozzátapadjon, miáltal ezen helyeken az írótábla sötét színe jobban átlátszik és az írás láthatóvá válik, 65 míg az írólapnak leemelésekor azonnal ismét eltűnik. 2. Az 1. alatti örökös írótábla kiviteli alakja, azáltal jellemezve, hogy a (b) írótábla (c) írófelülete faggyúval, 70 stearinnal vagy ehhez hasonló anyag­gal van telítve. 1 rajzlap melléklettel. l'allas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents