83038. lajstromszámú szabadalom • Kapcsoló rugósorozat

Megjelent 1934. évi julius lió 2-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 83038. SZÁM. — "VII/j. OSZTÁLY. Kapcsolórugósorozat. Telephon Apparat Fabrik E. Zwietusch & Co. G. m. b. H. cég: Charlotten burg". A bejelentés napja 1921. évi január hó 31-ike. A 78499. számú szabadalom szerint a kapcsolórugósorozat mellső részének felü­letei- között rögzítendő kapcsoló hüvelye­ket előzőleg egyenkint el kell szigetelni, 5 amennyiben azok egy-egy szigetelő anyag­ból való köpennyel vannak burkolva. A kapcsoló hüvelyek egyenkint való szigete­lése a kapcsolórugósorozat mellső részébe való behelyezése előtt már önmagába véve 10 körülményes és az előállítási költségeket jelentékeny mértékben növeli. A találmány értelmében ezeket a hátrá­nyokat azáltal szüntetjük meg, hogy a kapcsoló hüvelyeket egymástól és a kap-15 csolórugósorozat testétől elválasztó, külön szigetelő rétegeket rendezünk el, amelyek a kapcsoló hüvely hengeres görbületének és az ezzel megegyező, a kapcsolórugó­sorozat testén levő felfekvési felületeknek 20 megfelelően hullámalakban veszik körül a kapcsoló hüvelyeket és ezen alakban elő­nyösen ugyanolyan hosszúak, mint a kap­csolórugósorozat. A 78499. számú törzsszabadalommal 25 szemben a találmány tárgyát tevő kap­csolórugósorozat további tökéletesbítése abban áll, hogy a kapcsoló hüvelyek hely­zetükben erőteljesebben vannak rögzítve és villamos szempontból való elkülönítésük 30 fokozottabb mértékben van biztosítva. A kapcsoló hüvelyek a kapcsoló dugasz be­tolásánál és kihúzásánál tengely irány­ban az ágyazás szempontjából nagyobb igénybevételeknek vannak kitéve. Ezen 35 követelménynek megfelelően a találmány értelmében a kapcsoló hüvelyek a kap­csolórugósorozat mellső részének felületei között szorító csavarok erőteljesebb meg­húzása útján rögzíthetők. A találmány értelmében a mellső szige- 40 telő lécen kívül, amelyhez a hüvelyek mellső vége átkarimázás vagy másefféle útján hozzá van erősítve, egy másik, szige­telő anyagból való záró lécet rendezünk el, amely a kapcsoló hüvelyek hátsó végevei 45 van összekötve, úgyhogy ez a hátsó léc a hüvelyek számára a kapcsoló dugasz ki­húzásánál ütköző, illetve támasztó felüle­tet képez és a hüvely el nem csúszhat. A második záró léc a kapcsolórugósorozat 50 mellső részének hátát jól elzárja és emel­lett a kapcsoló hüvelyre fektetett szigetelő réteg jobb ágyazását biztosítja. A mellékelt rajzon a találmány tárgyát tevő kapcsoiórugósorozat egy kiviteli 55 alakja példaképen vázlatosan van feltün­tetve. Az 1. ábra a találmány tárgyát tevő kapcsolórugósorozat felülnézete részben metszve. A 60 2. ábra metszet az 1. ábra I—I vonala szerint. A kapcsolórugósorozat (a) kerete a mellső hosszéllel párhuzamosan futó, a keretlemezből kisajtolt (1) kiemelkedések- 65 kel van ellátva, amelyek a (d) kapcsoló hü­velyek ágyazata gyanánt szolgálnak és a (cl) hüvely hosszának megfelelően egy vagy több sorban, egymás mögött vannak elrendezve. Két-Két (1) kiemelkedés között 70 egy-egy üreg képződik, amelyek a kap­csoló hüvelyek felvételére szolgálnak. A kapcsoló hüvelyek mellső (r) végéhez az (i)

Next

/
Thumbnails
Contents