81992. lajstromszámú szabadalom • Villamos vasaló

Meg jelent 1935. évi január hó 2-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BIROSAG SZABADALMI LEIRAS 81992. SZAM. — VH/i. OSZTÁLY. Villamos vasaló. Verman József gépészmérnök, Budapesten. A bejelentés napja: 1919. évi szeptember hó 24-ike. Jelen találmány tárgya villamos vasaló, jellemezve azáltal, hogy a villamos vasaló testéül nem külön ezen célra készült önt­vényt használunk, hanem bármely más — 6 nem villamos — fűtésű vasalót és pedig úgy, hogy annak fenekéhez alkalmas mó­don villamos fűtőtestet szorítunk. A fűtőtestnek rögzítése, illetve a fenék­hez való szorítása különböző módon tör­lő ténhetik. Célszerű kiviteli mód, hogy a le­szorításhoz a vasaló falában levő (eset­leg kibővített vagy kifúrt) nyílásokat vesszük igénybe, akképpen, hogy a le­szorítószerkezet vagy anyag ezen nyílá-15 sok (lyukak, szemek) falába kapaszkodik. A rajzon ezen találmánynak négyféle példaképpeni foganatosítási alakja lát­ható. Az 1. ábrán a — fűtőtestet leszorító csa-20 varokat — tartó rudacska a vasaló falá­ban levő lyukakba, a 2. ábrán pedig a szemes vasaló szemé­nek falába kapaszkodik. Ilyen leszorító rudacskát célszerű kettőt alkalmazni, 25 egyet a vasaló elejének és egyet hátul­jának közelében, a 3. ábrán a fűtőtest leszorítását és rög­zítését nem rudacskák és csavarok vég­zik, hanem keményedő anyag, melyet a vasalóba képlékeny állapotában öntünk, a 30 4. ábra pedig a találmány alkalmazását egy izzóvasas vasalón mutatja be. Az ábrákon (a) a vasaló keresztirányú metszetét, (b) a vasaló falában levő nyí­lásokat (lyukak, szemek), (c) a fűtő- 35 testet, (d) a fűtőtest fedőlemezt, (e) a leszorító rudacskát, illetve a 3. ábrán a rögzítő anyagot, (f) pedig a leszorító csa­varokat jelzi. Szabadalmi igények: 40 1. Villamos vasaló, jellemezve azáltal, hogy testéül bármely más — nem elektromos — fűtésű vasalót hasz­nálunk úgy, hogy fenekéhez alkalmas módon villamos fűtőtestet szorítunk. 45 2. Az 1. igénypontban védett villamos vasaló foganatosítási alakja, jelle­mezve azáltal, hogy a fűtőtestet le­szorító- és rögzítőszerkezet, illetve anyag a vasaló falában levő (esetleg 50 kibővített vagy kifúrt) nyílások falába kapaszkodik. 1 rajzlap melléklettel. Stádium nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents