81961. lajstromszámú szabadalom • Áramszedő lira

Megjelent 1935. évi február hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BIROSAG SZABADALMI LEIRAS 81961. SZÁM. — V/g/l. OSZTÁLY. 10 Áramszedő lyra villamosvasutak számára. Patai Imre oki. gépészmérnök, Budapesten. A bejelentés napja: 1921. évi február hő 9-ike. Villamos vonatok áramszedő lyráina.k azon része, amely a felsővezetéken csúszik, igen hamar1 tönkre megy a folytonos szikrázás következtében. A szikrázás oka az, hogy a felsővezeték és a lyra között az összeköttetés! megszakad, aminek viszont többféle oka lehet: 1. a felsővezeték lengéseit a lyra nagy te­hetelenségénél fogva nem tudja követni; 2. az ütközésekből eredő lökések, a lyra nagy tehetetlensége folytán a lyrának nagy amplitúdójú kilengéseit idézik elő. A szikrázás csökkentésére tehát egyetlen mód a lyra nagy tehetetlenségi nyomatéká-15 nak csökkentése. A jelen találmány tárgya egy minden meg­levő áramszedő lyrára felszerelhető segéd­lyra, amely kis tehetetlenségénél fogva állan­dóan a vezetékhez képes simulni és a jó 20 érintkezést biztosítja akkor is, ha a főlyra a vezetéket elhagyja. A segédlyra elrendezését az 1. ábra tün­teti fel, míg a 2. ábra ugyanazt oldalnézet­ben mutatja. Az (s) segédlyrát az (r) rugók állandóan 25 a főlyra síkjába igyekeznek forgatni, úgy­hogy a segédlyra állandóan a felső vezeték­hez simul, tehát akkor is, ha a főlyra el­hagyja a -felsővezetéket. Miután a segédlyra csak pillanatokig van ,so terhelve, annak keresztmetszete megfelelően kisdimenzióju lehet. Ugyanezen elvnek egy másik kiviteli lehe­tősége az, ha az áramot egyidőben két lyra szedi le. Ekkor ugyanis a két lyra lengései 35 időben csak véletlenül eshetnek össze és így az áram megszakadása ritkábban történik, mint egy lyra esetén. Szabadalmi igény: Áramszedőlyra villamosvasutak számára, jel- 4) lemezve azáltal, hogy a főlyrára egy se­gédlyra van alkalmazva, mely kisebb te­hetetlenségéhéi és rugózó megerősítésénél fogva állandóan a felsővezetékhez szorul miáltal a szikrázás megszűnik. 45 1 rajzlap melléklettel. Stádium- nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents