81928. lajstromszámú szabadalom • Palackzár

Megjelent 1935. évi február hó i-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 81928. SZAM. — XVIII/d. OSZTÁLY. Palackzár. Dr. Rigler Gusztáv egyetemi tanár, Budapesten. A bejelentés napja: 1921. évi június hó 7-ike. 10 15 20 ISO ;t r> 40 Jelen találmány tárgya mechanikai palack­zár, amelynél a zárás és tömítés nem a pa­lack szájnyílására szorított tömítőlap vagy tömítőgyűrű útján, hanem a palack nyaká­nak belső falához szorított rugalmas dugó­szerű zárótest útján történik. Ily módon a palack szájnyílásának karimájánál sokkal nagyobb és ennek szabályos kiképzésétől, valamint esetleges sérüléseitől független tö­mítőfelületet és ezzel teljesen biztos és tömör zárást érünk el, amely a legnagyobb belső nyomást is kibírja. A találmány tárgyát tevő palackzár p. mel­lékelt rajzon van feltüntetve, hol az 1. ábra annak egyik foganatosítási alak­ját mutatja függélyes hosszmetszetben, nyi­tott helyzetben, a 2. ábra pedig (ugyanezt zárt helyzet­ben, a 3. ábra ugyancsak függélyes hosszmetszet­ben egy !másik foganatosítási alakot mutat nyitott helyzetben. A találmány szerinti palaekzár lényege ab­ban van, hogy egy a palack nyakába beveze­tett rugalmas tömítőhengert alkalmas me­chanikai berendezéssel szélességében meg­duzzasztunk, mimellett célszerűen haszno­síthatjuk azon körülményt, hogy minden palack nyaka a gyártási mód természeté­nél fogva a szájnyílástól lefelé egy bizonyos mélységig szűkül és azután ismét tágul. Ily módon aluról a nyak legszűkebb pontjáig kúpalakú belső felület adódik, amelybe a duzzasztható, rugalmas tömítőtestet be­vezetve és ezt mechanikai úton duzzasztva a kúpos felülethez szorítjuk, minek következ­tében ez a kúp felső részét teljesen kitölti és az egész felületen tömör zárást létesít. A duzzasztást megszüntetve, a rugalmas test eredeti, vékonyabb alakját veszi fel és a pa­lack nyakából akadálytalanul kiemelhető. Mint látható, a zárás a közönséges parafa­dugó zárásához hasonlóan megy végbe. Az 1. ábrán (1) a palack nyaka, (2) an­nak legszűkebb belső öve, melytől fel- és le- 4.-, felé a nyaküreg kúposán tágul. Az üregbe bevezetjük a dugót, amely a (3) fenéklappal ellátott (4) fémmag körül elhelyezett me­rev, pl. porcellánból való és (5) fedőlappal ellátott :(6) hengerből és ennek alsó vége és r>0 a (3) fenéklap közé helyezett rugalmas, pl. paragumiból való (7) záróhengerből áll. Az (5) fedőlap és a palack szájnyílása közé még a palack szélének sérülések elleni meg-' védésére a rugalmas (8) tömítőgyűrű helyez- 55 hető. Az (5) fedőlap a palack szájnyílását szenny hozzáférése ellen védi !meg. A (4) fémmag felső végére a (9) csap körül elfor­gatható excenteres (10) szorító emeltyű van szerelve. Ha már most a dugaszt a palack 60 nyakába bevezetjük (1. ábra) és azután a (10) excenteremeltyűt a 2. ábrán feltünte­tett helyzetbe fordítjuk át, úgy a (7) gumi­henger megrövidül és kifelé duzzad és a pa­lacknyak legszűkebb/(2) övének támaszté- 65 kul való felhasználása mellett abszolút biz­tos zárást létesít. A (10) excenteres emeltyű visszafektetésével a palackzár nyitható, a (7) gumihenger felveszi ismét eredeti alak­ját és a dugó akadálytalanul kiemelhető. 70 A palackzárnak hívatlan elemek által való nyitását azzal akadályozhatjuk meg, illetve ellenőrizhetjük, hogy magában véve ismere­tes módon, pl. a (10) szorító emeltyű végé­nek (11) furatán át húzott drótot helyezünk 75 a palack nyaka körül és ezt plombával le­zárjuk. Az excenteremeltyűt felhasználhatjuk arra is, hogy egy a palack nyakára helyezett fém­gyűrű és az excenteremeltyű végének fura- gg

Next

/
Thumbnails
Contents