81844. lajstromszámú szabadalom • Mutatványos készülék élő személyt befogadó égő kályhával

Megjelent 1935. évi február hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 81844. SZÁM. — IX/h. OSZTÁLY. Mutatványos készülék élő személyt befogadó égő kályhával. Kraetke Albert színpadi felügyelő, Budapesten. A bejelentés napja: 1922. évi március hó 4-ike. Jelen találmány tárgyát oly mutatvá­nyos készülék képezi, melynek segélyével élő szemeiyt befogadó égő kályha be­mutatásával nagy színpadi hatást ér­­r, hetünk el. A találmány lényege perforált oldalfalakkal bíró és a falak belső oldala mentén beakasztható, a meggyújtásnál lángot vető lemezekkel ellátott kályha­szerű szekrényből áll, melynek belsejé- 10 ben impregnáló anyaggal itatott és a tartályban álló személyt védő fel- és le­­eresztnető ponyva van elrendezve; a ponyvát felhúzott állapotában a tartály fedőlapjában elhelyezett permetező ké- 15 szülék állandóan impregnáló folyadék­kal fecskendezi be. A készülék működésénél a szemlélő idegeire ható hátborzongató színpadi hatást hoz létre. 20 A találmány tárgya a mellékelt rajzon példakép vett foganatosítási alakjában van feltüntetve és pedig az 1. ábra a készülék előlnézete, a 2. ábra ugyanannak függőleges közép- 25 metszete az 1. ábra A—B vonala sze­rint, a 3. és 4. ábrák vízszintes metszetek az 1. ábra E—F, illetve a 2. ábra C—D vonala szerint. 30 A készülék a cékserűen betolható per­forált (a) oldalfalakkal bíró kályhaszerű szekrényből áll, mely alul a (b) talpazat­tal és felül a (c) fedőrésszel van ellátva. Az oldelfalak belső felülete mentén ettől 35 kellő távolságban egyes beakasztható (d) lemezek, célszerűen aszbesztlapok van­nak elrendezve, melyek az (a) oldalfalak felé néző lapjukon a meggyújtásnál lánggal égő anyaggal (borszesszel vagy enélével) vannak ellátva, illetve valamely 40 más egoanyaggal vannak bevonva. A kalynaszem sze^reny tc^apzatá­­ban a natso reszeuen a beaíio bzemely szamara való (e) Kivágástól elnataroic és leics^ppantiiató ) leueilei eiituutt 4- (g) tartaiy van elrendezve, mely a aiz enen veao impregnáló ioiyaueis.Kal van megcöltve. Ezen tartályban, nietoieg az impregnáló folyadékban lekszik a szaj- és ¿enektorkolacán célszerűen iveit (n, 1; vasabroncsoühoz erősített összenajto­­g.-úKt zsákszerű (jj ponyva, mely ki­­leszített állapotában a Készülék felső reszeoen alkalmazott, az alaoo leírandó célra szolgáié (k) permetező csőbe 55 akasztható (2. ábra). A kályha fedélrészében van elhelyezve az impregnáló folyadékkal telt (m) tar­tály, mely (n) cső útján a perforált (k) permetező csővel közlekedik. go A készülék használati és működési módja a következő: A mutatvány előtt a készüléket teljes színpadi világítás mellett úgy mutatjuk be a közönségnek, hogy a mellső és eset- 65 lég a hátsó falat kihúzzuk, amikor is a közönség meggyőződhetik arról, hogy a kályha belül teljesen üres. Azután a mellső fal visszahelyezése után a személy beáll a kályhaszerű tartályba, beakasztja 70 a (d) lapokat és az (f) fedél kinyitása után a (g) tartályból felhúzza az impreg­náló anyagban összehajtottan fekvő zsákszerű (j) ponyvát, melyet felül rá­akaszt a (k) csőre. Ugyanakkor kinyitja 75 az (n) összekötőcső csapját, úgyhogy a (k) fecskendező csövön kilépő impreg­náló folyadék a ponyvát állandóan vé­gigpermetezi és így a bennálló személyt 1

Next

/
Thumbnails
Contents