81833. lajstromszámú szabadalom • Vízmentes hő- és hidegálló massza tömítési és egyép ipari célokra

Megjelent 1935. évi február hó 1-cn. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BIROSAG SZABADALMI LEÍRÁS 81833. SZÁM. — V/e/1. OSZTÁLY. Vízmentes, hő- és hidegálló massza tömítési és egyéb ipari célokra. Kambach Hermann városi raktárintéző, Berlin-Charlottenburgban. A bejelentés napja: 1921. évi július hó 12-ike. Németországi elsőbbsége: 1920. évi augusztus hó 14-ike. Leineztetők bevonására már alkalmaz­tak oly anyagokat, melyeknek alapanyaga kátrány volt, pótlékul pedig egyfelől szu­rok-, gyanta- vagy kátrányszerű, más-5 felől földes anyagokkal voltak ellátva. Az irodalomban található továbbá az a megállapítás, hogy a kőszénkátrányból és paraffintartalmú ásványolajokból, gyantából vagy természetes aszfaltból 10 készített tetőlakk lényegesen megjavul lenolaj hozzáadása következtében, mely­nek magas ára azonban ezen alkalmazását kizárja, a lenolaj itt az olajos vagy gyan­tás anyagokat egészen vagy jnagyrészben 15 pótolná. Jelen találmány tárgya oly massza, mely szurokból, kátrányból, kátrányola­jokból és földes anyagokból áll, aránylag kis mennyiségű zsíros olajok, mint len-20 olaj, repceolaj hozzáadásával. Beható kísérleteknél kitűnt továbbá, hogy ha nemcsak hő- és vízállóságot, hanem a haj­lékonyságot és a törés elleni szilárd­ságot is megkívánjuk, száradó olajnak, 25 mint pl. lenolajnak és nedves olajnak, mint pl. repceolajnak együttes hozzá­adása rendkívül javítólag hat. Kátrány- és bitumenanyagok tulajdonságainak ily cse­kély mennyiségű (kb. 5%) zsíros olaj 30 által való befolyásolása meglepő volt és az érdekelt iparágak jelentős gazdagodá­sát jelentette. Az új massza különös előnnyel alkal­mazható hajók és csónakok tömítő­anyagául, fa- vagy más burkolatok hé- 35 zagainak kitöltésére (kátrányműutak stb.), vagy épületalkatrészek tömítésére, fabevonásra, szigetelőanyagul és hasonló célra. Példaképpen a következő összetételt 40 hozzuk fel: 75 súlyrész szurok, 10 súly­rész kátrány, 5 súlyrész antrazenolaj, 10 súlyrész lenolaj -)- repceolaj. Ez az anyag 55.5"-nál cseppfolyós j és —2"-nál megmerevedik; a kátrány vagy anthrazen- 45 olaj menyiségének növelése vagy csök­kentése által az anyag tuljaldonságai a megadott pontok között szükség szerint változtathatók. Lenolaj és repceolaj együttes hozzá- 50 adása által nemcsak az anyag ragasztó­szerű hatását biztosítjuk, hanem egyúttal a törékenységet kiküszöböljük és rend­kívüli hajlékonyságot érünk el. Szabadalmi igény: 55 1. Hő- és vízálló massza tömítési és ha­sonló ipari célokra szurokból, kátrány­ból, kátrányolajokból stb. és földes anyagokból, jellemezve aránylag cse­kély mennyiségű lenolajnak (száradó- 60 olaj) és repceolajnak (nedves olaj) a bitumenmasszához való hozzáadása által. Stádium nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents