81788. lajstromszámú szabadalom • Univerzális csuklóhoz való gyűrű vagy tálca

Megjelent 1935. évi március hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BIROSAG SZABADALMI LEIRAS 81788. SZÁM. — V/e/l. OSZTÁLY. Univerzális csuklókhoz való gyűrű vagy tárcsa. Hardy Ede János igazgató és Ed. J. Hardy and Company Limited cég Warwickshireben (Anglia). A bejelentés napja: 1920. évi december hó 9-ike. Elsőbbsége: 1914. évi január hó 28-ika. A találmány oly univerzális csuklókra vo­natkozik, melyeknél derékszög alatt álló vagy egymással 60°-nyi szöget bezáró elemek egy­mással flexibilis gyűrű vagy tárcsa útján 5 köttetnek össze. Ezen célra rendszerint bőr­gyűrűt vagy bőrtárcsát használnak és az ilyen csuklók motoros járműveknél találnak gyakran alkalmazásra. A találmányt a bőr pótlására szolgáló, olcsó 10 anyag képezi, melyből különböző vastagságú és ennek következtében különböző szilárd­ságú gyűrűket vagy tárcsákat egyszerűen és olcsón állíthatunk elő. Az univerzális csuk­lók előállításához eddig a legkiválóbb minő-15 ségű bőrt kellett használni és még így is elő­fordult, hogy a bőr egyik vagy másik helyen gyenge volt. Ezenkívül a bőr vastagsága ter­mészetesen korlátolt. A találmány értelmében készült gyűrűk vagy tárcsák a bőrgyűrűknél 20 vagy bőrtárcsáknál sokkal vastagabbak és így szükség esetében sokkal szilárdabbak is lehetnek. A találmány értelmében az univerzális csukló gyűrűje vagy tárcsája kaucsukkal telí-25 tett vitorlavászonnak vagy szövetnek több egymásra helyezett és összevulkanizált réte­géből áll. Emellett az egyes rétegekben a ve­tülékfonalak iránya különböző, ami által tan­genciális irányban maximális és egyenletes 30 szilárdságot érünk el. A gyűrűnek vagy tárcsának egyik vagy mindkét pereme valamely alkalmas módon sí­mára lehet kikészítve. A mellékelt rajzon a találmányt képező univerzális csuklóhoz tartozó gyűrűnek egy 35 foganatosítási alakja van példaképen feltűn­tetve. Az 1. ábrán a gyűrű felülnézete és a készíté­sére használt anyagnak néhány rétege lát­ható, míg a 40 2. ábrán a gyűrű keresztmetszetben van szemléltetve. Amint a rajzból látható, a gyűrű több egy­másra helyezett szövetrétegből áll és az egyes rétegekben a szövet vetülékfonalai 45 más-más szög alatt fekszenek. A rétegek száma nyilvánvalóan tetszőleges lehet, ami a bőrrel szemben nagy előnyt jelent, mert a bőr vastagsága korlátolt, úgy hogy eddig több gyűrűt kellett egymás fölé helyezni. 50 Habár a rajzon gyűrűt ábrázoltunk, nyil­vánvaló, hogy ugyanígy állíthatunk elő tár­csákat is. A leírt módon a szóbanforgó rendszerű univerzális csuklókhoz bőrpótlékként jól al- 55 kalmazható anyagot kapunk, melynek a bőr­rel szemben még előnyei is vannak. Szabadalmi igény: Univerzális csuklókhoz való gyűrű vagy tár­csa, jellemezve kaucsukkal telített vi- 60 torlavászonnak vagy szövetnek több egy­mással vulkanizálás útján egyesített ré­tege által, melyek úgy vannak elrendezve, hogy az egyes rétegekben a vetülékfona­lak különböző szögek alatt fekszenek. 65 1 rajzlap melléklettel. Stádium nyomda, Budaneaí.-

Next

/
Thumbnails
Contents