81786. lajstromszámú szabadalom • Körtealakú-kapcsoló erősáramú vezetékekhez

Megjelent 1935. évi március hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 81786. SZÁM. — VH/g. OSZTÁLY. Körtealakú kapcsoló villamos erősáramú vezetékekhez. Hoszpodár Sándor elektrotechnikus, Budapesten. A bejelentés napja: 1920. évi január hó 9-ike. E kapcsolót külsőleg az jellemzi, hogy a kapcsolást a burkolatból kiálló korong el­fordításával eszközöljük. Az (A) szigetelő anyagból készült korong, 5 mely a (C) helyen a (B) tengelyre van erő­sítve, hat egyenlő részre van beosztva. E be­osztások közül három át van fúrva, míg há­rom csak jó mélyen sülyesztve van. Az át­fúrt és végeiknél szintén süly esztett lyuka­[0 kon szorosan járó rézcsövecskék (K) van­nak átdugva, mely csövecskék végei a lyukak sülyesztett végeibe bepréselteinek. Az (A) koronggal szemben a (D) kisajtolt rézlemez foglal helyet, mely lemez (E) végei a sü-15 lyesztéseknek megfelelően domborítva van­nak és azokhoz rugalmasan hozzá nyomód­nak. Ha a korongot 60°-kal elfordítjuk, úgy a rézlemezek, ha pl. a sülyesztésekben álla­[0 nak, azokból kiemelkednek és belepattannak a csövecskékkel ellátottakba. De mert e két szemben álló lemezhez kapcsolódik a vezeték, a rézcsövecskék elektromosan összekötik azokat. A (D) lemez az (L) szegecsekkel az (F) 2 szigetelő anyagból készült tárcsára van erő­sítve, mely tárcsát azután a lemezekkel együtt a (G) csavar szorít a laposvasból ké­szült (H) vázhoz, mely vázon a korongot tartó (B) tengely is keresztül megy. ;;0 Amennyiben pedig a burkolat belső oldalai hengeresek, míg a vasváz pedig sík, hogy szoros érintkezés legyen, egy kis fahasábot, az (I-t), — mely a két felületet kiegyenlíti — alkalmazunk. 35 Szabadalmi igény. 1. Körtealakú kapcsoló villamos erősáramú vezetékhez azáltal jellemezve, hogy a kontaktust képező vezető testek tengely körül elforgó oly korongra vannak erő- 40 sítve, melynek külső kerülete a kapcsoló burkolatból körszelet alakjában annyira áll ki, hogy a reá gyakorolt elfordító erő hatására elmozdul úgy, hogy a korongra erősített kontaktustestek az áramkört 45 zárják, illetve nyitják. 1 rajzlap melléklettel. Stádium nyomda, Budaneaí.-

Next

/
Thumbnails
Contents