81745. lajstromszámú szabadalom • Nedvesség ellen szigetelőtégla

Megjelent 1935. évi március hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BIROSAG SZABADALMI LEÍRÁS 81745. SZÁM. — XVII/c. OSZTÁLY. Nedvesség ellen szigetelő tégla. Bohn Mihály téglagyáros, Budapesten. A bejelentés napja: 1931. évi június hó 1-je. Nedvesség ellen szigeteléskép kátrány­papírt szoktak használni, ami azonban rot­had, férgek által átrágatik és igy céljának nem felelhet meg. 5 Találmányom értelmében a közönséges fali téglákat képezem úgy ki, hogy szigetelően hatnak. Ezen célból a formában sajtolt téglát, mely kiemelkedő széllel van ellátva, dudorodások ]0 sorával látom el, melyek között mélyebb he­lyek, hézagok képeztetnek és ezeket azután kátránnyal töltöm ki. A téglákat azután eset­leg homokkal is beszórhatjuk. Egy másik foganatosítási módja a talál-15 mánynak, hogy a téglát átmenő lyukakkal képezzük ki és ezeket töltjük ki azután kát­ránnyal. Ez esetben a betöltés oldalról tör­ténik egy töltőnyíláson át, melyet azután gipszszel vagy agya.ggal elkenünk. A homokkal való beszórás ennél a foga- 20 natosítási alaknál is alkalmazható. Szabadalmi igények: 1. Nedvesség ellen szigetelő tégla, azáltal jellemezve, hogy a felemelt szélű tégla lapján dudorodások vannak kiképezve, me- 25 lyeknek közei kátránnyal vannak kitöltve. 2. Nedvesség ellen szigetelő tégla, azáltal jel­lemezve, hogy a téglalyukak sorozatával van ellátva, melyek kátránnyal vannak kitöltve. 30 Stádium nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents