81533. lajstromszámú szabadalom • Eljárás negatívoknak át nem világítható eredetiekről, mint fotolitográfiai eredetiekről való előállítására

Megjelent 1935. évi április hó 101-én. MAGYAR KIRÁLYI B| SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 81533. SZÁM. — IX/e. OSZTÁLY. Eljárás negatívoknak át nem világítható eredetiekről, mint fotolitografiai másoló­eredetiekről való előállítására. F. Ullmann G. m. b. H. cég, Zwickau-ban. A bejelentés napja: 1920. évi október hó 29-ike. Németországi elsőbbsége: 1920. évi január hó 7-ike. Eddig nem volt lehetséges az offset­gépen való nyomáshoz a negatívot ellen­átnyomás nélkül használni. A negatívot kis cink- vagy alumíniumlapokon az is-5 mert kromát-fehérje eljárás útján nyomda­festékkel másoljuk. A felírások és rajzok a kis cink- vagy alumíniumlapokon a he­lyes (pozitív) képet mutatták és azért az offsetgépen való nyomásához csak a kis 10 lemezekről való levonatoknak nagy át­nyomattá való összeállítása után váltak alkalmassá. Ha a nyomtatást közönséges kőnyomdai sajtón vagy cinklemezes körforgógépen 15 végezzük, akkor egy ellennyomást kell közbeiktatnunk, hogy a képek, illetve a feliratok tükörképben jelenjenek meg. Az átnyomás és az ellenátnyomás következ­tében azonban a sokszorosítandó eredetiek 20 képerőssége lényegesen csökken. A találmány lehetővé teszi a negatívok­nak oly módon való előállítását, hogy azok mint közvetlen másoló eredetiek átnyomás nélkül úgy kőnyomdai gépekhez, mint 25 offsetsajtóhoz használhatók. Az új eljárás abban áll, hogy az 1/100 mm-nél jóval vékonyabb hártyafinomságú kromátkolloidréteget egy lapra visszük fel, mely aláöntéssel van ellátva. A leme-30 zen maradt rétegnek előhívása és fény­átnembocsátóvá tétele után azt zselatin bevonattal látjuk el és a szárítás megtör­ténte után a réteget a réteghordozóról le­választjuk. A lehúzott réteget, illetve ne-35 gatívot üveglap mint réteghordozó nélkül, mint a géplemez másolóeredetijét, hasz­náljuk. Ebből az alábbi előnyök származnak: 1. A fémlemezekre felvitt másolatnak átnyomópapírra való időtrabló átnyo- 40 mása és az offsetgéplapra való ezt követő nyomása nélkül dolgozhatunk. A lehúzott negatív segélyével közvetlenül a gép le­mezére lehet másolni. 2. Az üveglapnak mint réteghordozónak 45 elmaradása következtében lehetségessé válik a negatívnak jobb- és baloldalas másolóeredetiként való használata úgy, hogy tetszésszerint a gép lemezére képet vagy tükörképet másolhatunk, azaz a le- 50 húzott negatívot úgy az offsetgépsajtó­hoz, mint a közvetlen nyomtatólaphoz, il­letve nyomtatókőhöz használhatjuk. A találmány példaképpen vett műszaki foganatosítási alakja a következő: 55 Két sík üveglapot a bevonandó felüle­teikkel kifelé egymásra fektetünk és kap­csok segélyével összeszorítjuk. Az üveg­lapokat azután négy élüknél fogva kaucsukoldatba merítjük, úgy hogy a ao lapokon 0.25 cm széles kaucsukszegély ke­letkezik és a két üveglap metszése széleit emellett finom gumihártya hidalja át. Ezt követőleg a kettős lapot méhviaszba, mely például széntetrakloridban van or> oldva, teljesen bemerítjük. A kettőslap sima, üvegtiszta, viaszréteggel vonódik be. Ezt követőleg a megszárított kettős lapot egy edénybe merítjük, mely 3% kollodiu­mot és néhány csepp ricinusolajat tartal- 70 maz, és azután szárításnak vetjük alá. A szárítás után a lapokat egymástól elvá­lasztjuk és kromátkolloidoídattal bevon­juk. A további kezelés ugyanez mint az egyszerű, alsó réteg nélküli üveglapnál. A 75 szárítás után vizes zselatinoldattal bevo­natot készítünk, melyhez néhány csepp

Next

/
Thumbnails
Contents