81338. lajstromszámú szabadalom • Fedőanyag vasuti kocsik részére

Megjelent 1935. évi május hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BIROSAG SZABADALMI LEÍRAS 81338. SZAM. - V/b. OSZTÁLY. Fedőanyag vasúti kocsik részére. Rogler Miksa gyáros Düsseldorfban. A bejelentés napja: 1921. évi február hó 10-ike. Elsőbbsége: 1915. évi június hó 24-ike. A vasúti kocsik lefedésére használt fedő­anyagot, főképen vitorlavásznat használatba­vétele előtt többszörösen be szokás mázolni, oly célból, hogy az anyag tartósan nyújtható 5 maradjon. Kitűnt, hogy vitorlavászon helyett ugyan­ilyen sikerrel alkalmazhatunk dróthálófona­tokat is, melyeket ugyanúgy impregnálunk, mint a vitorlavásznat és melyek elkészültük 10 után tartósan simulékonyan maradó, lökések­nek és az időjárás változásainak ellenálló fedőanyagot szolgáltatnak. Ezen fedőanyag ugyanúgy, mint a vitorlavászon, szintén egy­szerűen a kocsi tetejére borítható vagy szö-15 gelhető. A dróthálókat hurokbőségüknek megfele­lően állandóan rugalmasan maradó, a drót­fonatot egyúttal a légköri behatások ellen megvédő, megfelelően ; preparált töltőanyag-20 gal előkezeljük. Miután ez a töltőanyag kel­lően megszáradt, a dróthálókat mindkét ol­dalukon ] szintén rugalmasan maradó, de mindamellett jobban megkeményedő anyag­nak több vékony rétegével vonjuk be; ez az 25 anyag az először alkalmazott töltőmassza és az utoljára felvitt, megkeményedő, az időjá­rásnak ellenálló védőmáz között fokozatos át­menetet képez. A drótháló az egyes bevonatoknak meg-30 száradása előtt parafadarával, faliszttel vagy egyéb homokos vagy homokszerű anyagok­kal szórható be, melyek a mázakkal linoleum­szerűen száradnak össze. A dróthálóra annak leírt kezelése előtt vé­konyabb vagy vastagabb vitorlavásznat, csa- ?,5 lánszövetet, szigetelőanyagnak alkalmas pa­píranyagrétegeket stb. sajtolhatunk, melye­ket előzetesen kencével, kátránnyal vagy más alkalmas anyagokkal itattunk. Ez utóbbi esetben dróthálóból és vitorla- 40 vászonból vagy más alkalmas rétegekből álló fedőanyagokat kapunk, melyek különösen jó minőségük által tűnnek ki. Szabadalmi igények: 1. Fedőanyag vasúti kocsik részére, azaltal 45 jellemezve, hogy az ismert vitorlavászon­réteg helyett fémdrótokból álló fonadék talál alkalmazást, melyet általánosan szo­kásos módon tartósan rugalmasan maradó, a betétet légköri behatások ellen védő 50 töltőanyaggal előkezelünk és ezután alkal­mas bevonatokkal, védőmázakkal, rászórt anyagokkal stb. látunk el. 2. Az 1. igényben védett fedőanyag fogana­tosítási alakja, azáltal jellemezve, hogy a 55 preparált drótfonatok vitorlavászonnal, csalánszövettel, papíranyaggal vagy más alkalmas anyaggal vannak bevonva. Stádium nyomda, feudap««fr.

Next

/
Thumbnails
Contents