81320. lajstromszámú szabadalom • Eljárás cukornak hulladéklevelekből és melaszból savak alkalmazásával való kitermelésére

Megjelent 1935. év! május hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 81320. SZÁM. — IV/d, OSZTÁLY. Eljárás cukornak liulladéklevekből és melaszból savak alkalmazásával való kiter­melésére. „Reinzucker“ Gesellschaft für Patentverwertimg m. bo Iho cég Berlinben, A bejelentés napja: 1921. évi január hó 10-ike. A cukorgyári hulladékleveket eddig a cukor kitermelése végett tisztítva vagy tisz­títatlanul, alkalizálás után besűrítették és kristályosításnak vetették alá. A kisebb cu- 5 kortartalmú leveknél a kristályosítás hetekig tart és aránylag kis mennyiségű, sötét színű és rossz minőségű cukrot szolgáltat, míg a 60—62 tisztasági hányadosú hulladékleveket melaszként hozzák forgalomba. 10 A találmányt eljárás képezi jóval nagyobb mennyiségű, sokkal világosabb és jobb minő­ségű cukornak hulladéklevekből való gyors kitermelésére, valamint aránylag világos színű és jó minőségű cukornak melaszból 15 való előállítására. Általában az a felfogás, hogy a mésszel, barittal stb. való elválasztás és szénsavval vagy kénessavval való rákövet­kező szaturáció útján a cukorgyári hulladék­on ^eve^e^ nem lehet tisztítani, úgyhogy az el­választás után vagy elválasztás nélkül főzés útján előállított töltőmasszák tisztasági foka mindig ugyanaz. Megállapítottuk azonban, hogy ha a mész­szel vagy barittal elválasztott hulladékleveket 25 a kénessavval nem úgy, mint szokásos, gyenge alkalitásig, hanem kifejezetten sa­vanyú, sőt meglehetősen nagy fokban sa­vanyú reakció beálltáig kezeljük, akkor a töltőmassza tisztasági hányadosa igen jelen- 30 tékenyen, néhány egységgel növekszik. Az eljárást következőkép foganatosítjuk: A célszerűen 55—65°Bx-ig hígított hulla­déklét vagy melaszt megfelelő (0.01—0.15%) mennyiségű és tetszőleges alakban alkalma- 35 zott mésszel, barittal stb. bensően össze­keverjük és kénessavval, alkénessavval, hidrokénessavval stb. vagy ezen savak sóival, de előnyösen kénessavval kezeljük. A kéne­zés által létrehozandó savasság foka a keze­lésnek alávetett anyag tisztaságától függ. 40 Minél alacsonyabb a nyersanyag tisztasági hányadosa, annál tovább megyünk a kénezés­­sel; melaszt az inverzió veszélye nélkül 0.25 vagy még nagyobb savasságig kénezhetünk. A kénezett hulladéklét vagy melaszt legcél- 45 szerűbben szűrősajtókon szűrjük és főzéssel töltőmasszává dolgozzuk fel. A leírt módon kezelt hulladéklevek befő­zése és kristályosítása rendkívül könnyű és - az eddiginél sokkal világosabb és magasabb 50 fokban polarizálható cukorban elért terme­lési hányad is jóval nagyobb a szokásosnál. így pl. a következő eredményeket értük el1 (FH-val a tisztasági hányadost jelöltük): a) 84 TH-u hulladéklé 8695 TH-u töltő- 55 masszát és 94,5 polaritású cukrot, b) 71,01 TH-u hulladéklé 74,4 TH-u töltő­masszát és 90,6 polaritású cukrot, c) 66,85 TH-u hulladéklé 71,4 TH-u töltő­masszát és 93,5 polaritású cukrot, 60 d) 65,50 TH-u hulladéklé 70,6 TH-u töltő­masszát és 92,5 polaritású cukrot és2 e) 57,0 TH-u melasz 59,6 TH-u töltőmasz­­szát és 88,0 polaritású cukrot szolgáltatott. A cukor színe a rendes Il-ik cukoréval azonos 05 volt. A melaszból készült töltőmasszák 10—14 nap után érettek és könnyen centrifugálha­tok. Ha a hulladéklét vagy a melaszt kénes­savval, alkénessavval, hidrokénessavval stb. 70 elválasztás nélkül kezeljük, a tisztasági há­nyadosának megfelelő savasságig cs sava­nyúan főzzük töltőmasszává, akkor a tiszta­sági hányados ugyancsak kevéssé vagy egy-1 Alsleben a/S cukorgyár adatai szerint. 2 Delitzschi cukorgyár adatai szerint. 75

Next

/
Thumbnails
Contents