81214. lajstromszámú szabadalom • Eljárás turbinalapátok kezelésére felületeik megvédése céljából

I Megjelent 1935. évi május hó í-én. •h MAGYAR KIRÁLYI ^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 81214. SZÁM. — V/dj. OSZTÁLY. Eljárás turbinalapátok kezelésére felületeik megvédése céljából. Maschinenfabrik Ausgburg Nürnberg A. G. cég Nürnbergben. A bejelentés napja: 1919. évi július hó 23-ika. Németországi elsőbbsége: 1918. évi július hó 24-ike. Gőz- és gázturbinák vezető- és futó­lapátjai SOJK esetben, különösen állás köz­ben rozsdásodástól szenvednek. A lapáto­kon átáramló hajtóközeg nagy sebességei-5 nél kémiai és mechanikai befolyások gyakran a lapátok kimarását okozzák, ami néha a lapátok tökéletes elroncsoló­dására vezet. Az említett jelenségeket az­által törekedtek megakadalyozni, hogy a 10 lapátok előállítására nem rozsdásodó vagy nagyon kemény anyagokat alkalmaztak. Sárgarézlapátok túlhevített gőznél és nagy igénybevételeknél nem váltak be; nagy százaléktartalmú nikkelacélok szin-15 tén nem mutatkoztak alkalmasoknak és ezenkívül csak nehezen és nagy költségek­kel munkáihatók meg. Ismeretes még az acéllapátoknak nikkelezés vagy zomán­cozás által való megvédése az említett 20 káros behatások ellen. Ez laz eljárás sem vezetett célra, mert egyrészt a nikkelré­teg nagyon vékony, másrészt pedig a zo­máncbevonat összefüggése az alap fémmel annyira elégtelen, hogy a zománcot az 25 áramló gőz rövid idő múlva lesöpri. A találmány tárgya oly eljárás alkal­mazása, amely lehetővé teszi a turbina­lapátoknak oly bevonattal való ellátását, amely a lapát anyagát rozsdásodás és 30 kimarás ellen védi és egyúttal az áramló gőzzel szemben kielégítő ellenállást fejt ki. Ez csak azáltal érhető el, hogy a felü­letre nem tökéletesen idegen anyagból való bevonatot viszünk rá, hanem, hogy 85 a felületet úgyszólván megnemesítjük, vagyis azt fémesen megváltoztatjuk. Erre a célra a lapátfelületre nagyon ellenálló anyagból (Cr Ni ötvözetből) álló úgy­nevezett védőpáncél borítható, amelyet az alapanyaggal annyira bensően össze- 40 hegesztünk, hogy leválása lehetetlenné váljék. Minthogy ennek az úgynevezett páncélötvözetnek rétege tetszőleges vé­konyra készíthető, a lapátok alakja nem szenved változást. A lapátfelület meg- 45 nemesítésének és kémiai vagy mechanikai behatások ellen való megvédésének másik módja abban áll, hogy a lapátok anyagát kémiai úton ammóniával való kezelés ál­tal nitrogénnel ötvözzük, vagyis a felület 60 vékony rétegét vas-nitrogénötvözetté ala­kítjuk át. Ezáltal a felület nagy kemény­séget kap, gyakorlatilag tökéletesen rozs­damentes és lazt rézszulfáttal való mara­tás nem támadja meg. A réteg ezen el- 55 járás szerint is tetszőleges vastagságban állítható elő és ez esetben nemesített alap­anyagból áll. Szabadalmi igények: 1. Eljárás gőz- és gázturbinákhoz való 60 vezető- és futólapátok kezelésére felü­leteiknek rozsdásodás ellen és kémiai, vagy mechanikai természetű kimará­sok ellen, valamint a lapátokon át­áramló hajtóközeg behatásai ellen való 65 megvédésére, amelyre jellemző, hogy a lapátok felületét különleges, ú. n. pán­célötvözet által megnemesítjük, ameny­nyiben ezen ötvözetet vékony réteg­ben leválaszthatatlanul ráhegesztjük. 70 2. Az 1. igénypontban védett eljárás oly változata, mely szerint a lapátok felü­letét kémiai és termikus kezelés útján vasnitrogé'nötvözetté alakítjuk át. Stádium nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents