81071. lajstromszámú szabadalom • Eljárás ételmustár előállítására

Megjelent 1935. évi június hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BIROSAG SZABADALMI LEÍRÁS 81071. SZAM. — IV/e. OSZTÁLY. Eljárás ételmustár előállítására. Hrabéczy Kálmán gyógyszerész Sátoraljaújhely. A bejelentés napja: 1931. évi augusztus hó 6-ika. Jelen találmány tárgya eljárás ételmus­tár előállítására. Az eljárás lényege abban áll, hogy teljesen friss, erjedésnek még nem indult mustot alkalmas edényben fő-5 zünk, illetve besűrítünk mindaddig, míg cukortartalma legalább a 20%-ot eléri. Ha a mustnak cukortartalma már a főzés előtt legalább 20%, akkor azt egyszerűen csak felforraljuk. Ezt követőleg a legalább 10 20% cukortartalomig besűrített vagy a már 20% cukrot tartalmazó és felforralt mustot sűrű szitán átszűrjük, a szitán visszamaradt részt pedig kisajtoljuk. A legalább 20% cukrot tartalmazó fel-15 forralt és megszűrt mustot célszerűen 30 C"-ra lehűtjük és ezen hőmérsékletnél minden 100 s. r. musthoz 5 s. r. hámozott fekete és 10 s. r. fehér mustármagból ké­szült, rendkívül finomra őrölt lisztet ada-20 gólunk, mimellett a keveréket a mustár­liszt hozzáadagolása után a megsűrűsödé­sig állandóan kavarjuk. Ezt az eljárást akkor követjük, ha azonnali használatra való ételmustárt akarunk előállítani. Ha 25 az ételmustárt későbbi felhasználásra, il­letve a kereskedelem számára készítjük, úgy a felforralt és megszűrt mustot 14— 15 C°-ra hűtjük le, míg a keverési arányt és az eljárás további menetét változatla-30 nul megtartjuk. Ha folyékony ételmustárt óhajtunk elő­állítani, akkor a forralt és átszűrt mustot 60 C"-ra hűtjük le és az ily hőmérsékletű musttal a durván őrölt fekete mustárma­got leforrázzuk és kihűlés után átsajtol- 35 juk. A folyékony ételmustárhoz is célsze­rűen 5% mustármagot használunk. Ugy a sűrű, mint a folyékony ételmus­tárt tetszés szerinti fűszerrel fűszerezhet­jük, azonban a fenti módon előállított 40 ételmustár minden fűszer nélkül is rend­kívül kellemes izű és mindenki által élvez­hető. Szabadalmi igények: 1. Eljárás ételmustár előállítására, jelle- 45 mezve azáltal, hogy teljesen friss, er­jedésnek még nem indult mustot fel­forralunk, illetve forralással besűrí­tünk mindaddig, míg cukortartalma a 20%-ot eléri; ezt követőleg a forralt 50 mustot 14—30 C°-ra lehűtjük és ezen hőmérsékleti határok között 100 s. r. forralt musthoz 5 s. r. hámozott fekete és 10 s. r. fehér, rendkívül finomra őrölt mustármagot adagolunk, mimel- 55 lett a keveréket a megsűrűsödésig ál­landóan kavarjuk. 2. Az 1. igénypontban védett eljárás egy változott foganatosítási módja, jelle­mezve azáltal, hogy a felforralt és leg- G0 alább 20% cukrot tartalmazó mustot 60 C"-ra lehűtjük és az ily hőmérsék­letű 100 s. r. musttal 5 s. r. durván őrölt fekete mustármagot leforrázunk és a f'om'zatot kihűlés után sűrű szi- 65 tán átsajtoljuk, miáltal folyékony étel­rnustárt kapunk 1 rajzlap melléklettel. I Stádium nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents