81057. lajstromszámú szabadalom • Eljárás kalciumhypochlorit tartóssá tételére

Megjelent 1935. évi junius hó 25-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 81057. SZAM. — lV/e. OSZTÁLY. Eljárás kalciumhipoklorit tartóssá tételére. Chemische Fabrik Griesheim-Elektron cég Frankfurt a/M-ban A bejelentés napja: 1921. évi február hó 15-ike. Németországi elsőbbsége: 1917. évi június hó 13-ika. A kereskedelemben szokásos poralakú kalciumhipokloritnak az a hátránya, hogy nem eléggé állandó, ami adagolását kedve­zőtlenül befolyásolja. Sajtolt testeknek a 5 kalciumhipokloritból való előállításáról ed­dig lemondottak, mert ezeknek: ismét az a hátrányuk, hogy csak nehezen oldhatók. Ugy találtuk már most, hogy ha a száraz kalciumhipokloritport klórmagnéziummentes 10 konyhasóval (klórnátriummal) keverjük, ak­kor könnyen oldható terméket kapunk, amelyben a kalciumhipoklorit jól eltartható. A keverék előállítása például legegyszerűb­ben úgy történhet, hogy >a kalciumhipoklori-15 tot tisztított, különösen klórmagnéziumtól messzemenően megszabadított konyhasóval, mindkettőt száraz, finoman őrölt állapotban egymással oly arányban keverjük, hogy az összekevert termék / 100 része legalább 10 20 rész hatásos klórt tartalmazzon. Minthogy a keverési arány nincs szük határokhoz kötve, a gyakorlatban 'tekintetbe jövő határok kö­zött tetszésszerinti mennyiségű hatásos klórt tartalmazó terméket állíthatunk elő. A ka­pott keverékek, amint azt a továbbiakban 25 észleltük, még azt a különös előnyt nyújtják, hogy ! már csekély nyomással darab íalakba, például kocka, golyó, tabletta stb. alakba sajtolhatok, amelyek könnyű oldhatóságuk­kal és a hipoklorit jó eltarthatóságával itün- 30 nek ki. A kalciumhipokloritnak ezen darab alakba való átvitelével a legegyszerűbb módon ada­golható tartós készítményeket kapunk. Szabadalmi igények: 35 1. Eljárás a kalciumhipoklorit tartóssá téte­lére, jellemezve azáltal, hogy száraz, po­rított kalciumhipokloritot oly száraz konyhasóval keverünk, mely zavaró tisz­tátalanságokat, mint klórmagnéziumot 40 nem tartalmaz. 2. Az 1. igényben védett eljárás foganatosí­tási módja, jellemezve azáltal, hogy a poralakú keveréket sajtolt darabokká alakítjuk. 45 Stádium nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents